Podporují nás

S vděkem a úctou se stavíme ke všem, kteří s námi sdílejí naše nadšení a podporují nás v našem úsilí. Děkujeme za důvěru!

Stříbrní mecenáši

 • DEK a.s.
 • Miroslav Kalousek

Bronzoví mecenáši

 • Eliška Hašková-Coolidge
 • Michaela Janečková
 • Ivana Juráňová
 • Ivana Kranichová
 • Squire Patton Boggs Praha
 • PRIVILEQ luxusní cestování

Přátelé festivalu

 • Jan Bárta
 • Karla Bumbálková
 • Vladimír Cíp
 • Miloslav Folprecht
 • Marie Mlynářová
 • Otto Tyller

Děkujeme i dalším, kteří si nepřejí být jmenováni.

Partneři Klubu mecenášů

Klub mecenášů

Jeho jméno a tvorbu znají snad všichni milovníci klasické hudby a nejen oni. Intelektuál, nesmírně všestranný a plodný autor, světově nejhranější český skladatel a nejproslulejší český umělec. Jeho hudba, byť bytostně česká, avšak s obrovským mezinárodním přesahem, měla a má zásadní význam pro vnímání české kultury ve světě. Antonín Dvořák byl již za svého života považován za jednoho z největších skladatelů, přesto byl znám svou skromností a vlastenectvím. Nepochybně je tedy pro většinu z nás inspirací nejen hudební.

KLUB MECENÁŠŮ festivalu Dvořákova Praha jsme založili s nadějí, že se nám podaří nalézt a spojit své síly s dalšími, kteří stejně jako my chtějí podpořit a posílit pocit národní hrdosti a identity prostřednictvím odkazu díla tohoto velikána českého národa. Naším cílem je nejen shromažďovat finanční příspěvky tolik potřebné pro zajištění programové a organizační kvality festivalu, ale získat i materiální či morální podporu, která nám pomůže rozvíjet konkrétní projekty, jež jsou s festivalem úzce spjaty.

Finance, zkušenosti, vědomosti a osobní angažovanost členů KLUBU MECENÁŠŮ směřujeme do těchto oblastí:

 • péče o kulturní dědictví a odkaz světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka (festival Dvořákova Praha),
 • propagace českého hudebního umění doma i v zahraničí (Cena Antonína Dvořáka),
 • podpora mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu (Cena Antonína Dvořáka, Den D a Klub mladých).

Podpora ze strany privátních dárců je důležitým pilířem stability festivalu a představuje více než 50% jeho rozpočtu.

Rozezněte s námi symfonie (nejen) Vašeho srdce

V dobrém orchestru nenajdete jediný (byť sebemenší) nástroj, který by tam byl zbytečně. Pod taktovkou zkušeného dirigenta nezapomenutelně a v celkové harmonii všechny bez výjimky rozeznívají posluchačská srdce.

Pro náš mecenášský symfonický orchestr jste důležití a nepostradatelní. Připojte se k nám a podpořte v dnešní době tolik důležitý pocit národní hrdosti a identity prostřednictvím díla Antonína Dvořáka. Nechme společně znít hudbu našich srdcí!

Prohlédněte si sekce mecenášského orchestru a podle vlastního uvážení si v něm najděte své místo.

Přítel (1.500 Kč a více) SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Ačkoliv smyčcové nástroje patří v orchestru k nejpočetnějším a může se zdát, že individualita v této skupině zaniká, často hrají jako celek hlavní téma. Vaše role v orchestru nemusí být na první pohled patrná, ovšem bez Vás by to prostě nešlo.

Bronzový mecenáš (20.000 Kč a více) BICÍ NÁSTROJE
Bicí odjakživa udržovaly správný rytmus orchestru a v symfonickém toku jsou nepřeslechnutelné. Díky Vaší pomoci v této sekci se nemůže stát, že by tympány z ničeho nic zaduněly v nepravou chvíli.

Stříbrný mecenáš (50.000 Kč a více) DECHOVÉ NÁSTROJE
Udělá-li takový flétnista či fagotista chybu, je to okamžitě znát. Proto jsou v kvalitním orchestru jenom špičkoví dechoví hráči. Přidejte se k nim.

Zlatý mecenáš (100.000 Kč a více) SÓLOVÝ HRÁČ
Nestačí Vám být jedním z mnoha a raději hrajete první housle? Vítejte mezi předními sólovými hráči našeho orchestru.

Členství je určeno pro privátní i korporátní dárce. Jeho platnost je vždy jeden kalendářní rok (ročník festivalu). Podpora má formu daru.

Kontaktujte nás

Klub mecenášů festivalu Dvořákova Praha
Akademie klasické hudby, o. p. s.
Palackého 1/740, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 26725347, DIČ: CZ26725347

Robert Kolář, ředitel Akademie klasické hudby
kolar@dvorakovapraha.cz

Klára Bumbálková, manažerka Klubu mecenášů
bumbalkova@dvorakovapraha.cz