L

OK

Sobota 17. září, 11.00
Cena Studentského speciálu se Vám při nákupu objeví až po přihlášení k Vašemu zákaznickému účtu. Pokud ještě nejste členem Klubu mladých a chcete čerpat členské výhody, registrujte se!

Program

Antonín Dvořák: Vodník, op. 107, symfonická báseň na motivy K. J. Erbena Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“

Anotace

Koncert renomovaného belgického orchestru Anima Eterna Brügge s dirigentem Jos Van Immerseelem slibuje nevšední posluchačský zážitek: stěžejní dílo Dvořákovy Prahy, symfonie Z Nového světa, zazní v rámci festivalu poprvé v provedení na dobové nástroje. Neméně objevné bude jistě také autentické provedení symfonické básně Vodník, která je triumfem Dvořákovy zvukové imaginace.

Medailonky

Anima Eterna Brügge

Belgický orchestr Anima Eterna Brügge patří k nejvýznamnějším evropským tělesům zabývajícím se tzv. historicky poučenou interpretací. Byl založen roku 1987 v Bruggách dirigentem Jos van Immerseelem a počet jeho členů se pohybuje v závislosti na právě prováděném repertoáru, který sahá od Monteverdiho ke Gershwinovi, mezi sedmi a osmdesáti hudebníky. Hlavním záměrem orchestru není ani tak objevování dosud neznámých hudebních děl, ale spíše snaha o pokud možno historicky věrnou reprodukci skladeb klasického repertoáru, a to nejen z hlediska volby dobových nástrojů. Významnou roli hrají i další aspekty, jimiž jsou způsob hry, tempo, zvuková rovnováha orchestru či akustické podmínky prostoru, pro který bylo dílo komponováno. Orchestr za necelých třicet let své existence získal vynikající mezinárodní renomé a pravidelně koncertuje na nejvýznamnějších koncertních pódiích. Intenzivně se věnuje také nahrávací činnosti, z níž jmenujme alespoň pozoruhodný komplet Schubertových symfonií nebo nedávno realizovanou nahrávkou skladeb Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Anima Eterna Brügge

Jos van Immerseel

Belgický dirigent a multiinstrumentalista, čerstvý sedmdesátník Jos van Immerseel, je jednou z nejvšestrannějších postav současné hudební scény. V počátcích své umělecké dráhy se jako hráč na varhany a cembalo věnoval především interpretaci renesančního a barokního repertoáru. Později okruh svého zájmu rozšířil také na hudbu klasicistní a raně romantickou. I v této sféře získal vynikající renomé, zejména v mozartovském a beethovenovském klavírním repertoáru, s nímž vystupuje na významných koncertních pódiích po celé Evropě. V roce 1987 založil orchestr historických nástrojů Anima Eterna, v jehož čele stojí dodnes. Realizoval řadu vysoce ceněných nahrávek, ať už jako sólista (např. komplet Beethovenových klavírních koncertů), jako hráč v komorních ansámblech (mj. klavírní tria Franze Schuberta), nebo jako dirigent. Věnuje se také pedagogické činnosti, zejména jako profesor na Královské konzervatoři v Antverpách, kde vede mistrovské kurzy zaměřené na hru na historické nástroje.

Jos van Immerseel - dirigent

Rudolfinum, Dvořákova síň

Rudolfinum je jednou z nejvýznamnějších novorenesančních staveb v České republice. Svým pojetím víceúčelového kulturního domu bylo již v době svého vzniku unikátem evropského významu. Společným projektem dvou významných českých architektů Josefa Zítka a Josefa Schultze byla postavena velkolepá budova, která v sobě sloučila koncertní produkce, galerii a muzeum. Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885 za přítomnosti rakouského korunního prince Rudolfa, na jehož počest byla budova nazvána Rudolfinum. V roce 1896 proběhl v hlavní koncertní síni Rudolfina vůbec první koncert České filharmonie. Taktovky se tehdy ujal skladatel Antonín Dvořák, po němž byl poté koncertní sál pojmenován.