Festivalová ouvertura
L

OK

Neděle 3. září, 12.00

Program

Program bude upřesněn

Letošní festivalová ouvertura nás zavede do Kroměříže, dalšího z míst spojených s působením Antonína Dvořáka. Koncert s účastí sborového tělesa, které skladatel opakovaně osobně dirigoval při provádění svých velkých vokálně-instrumentálních děl, bude jistě skvělým aperitivem před zahájením samotné festivalové hostiny.

Interpreti

Kroměříž

Kroměříž, jedno z nejkrásnějších historických měst České republiky, je známa nejen svou architekturou a duchovní symbolikou, ale i pozitivním vztahem k umění a zejména hudbě. Významným centrem kulturního dění v Kroměříži 19. století byla vila rodiny Kozánkových, k jejichž četným hostům patřil i Antonín Dvořák, dlouholetý přítel JUDr. Emila Kozánka, nadšeného organizátora hudebního života města. Právě díky jejich úzkému vztahu se Kroměříž stala již za skladatelova života významným centrem provozování Dvořákových děl. K vrcholům těchto uměleckých kontaktů lze počítat zejména Dvořákovu návštěvu města v dubnu 1886, kdy zde s velkým úspěchem dirigoval dvě provedení svého Stabat mater, dva koncerty na jaře 1891, kdy zde pod jeho taktovkou zaznělo monumentání oratorium Svatá Ludmila, a dvojí provedení Requiem o rok později, rovněž za řízení autora. Dokladem skladatelova vřelého vztahu ke Kroměříži a hudebnímu spolku Moravan může být i výrok z jeho korespondence, v němž Dvořák vzpomíná „na ten velebný okamžik, když jsem tam před Vámi stál a plakal! Nikdy v životě na to ne­zapomenu! Bylo to vše tak srdečné a upřimné a vyšlo to tak ze srdcí upřimných! Když jsem stál v Londýně před tisíci lidmi a všechno jásalo a bouřilo, vzdávajíc mi čest nej­větší, věřte mi to, tak dojat jsem nebyl nikdy!“