Slavnostní festivalové rezidence. Dvořákova Praha myslí na výročí i na budoucnost

Výjimečná výročí vnesla do letošního ročníku Dvořákovy Prahy další impulsy při volbě mimořádných hostů festivalu. Sir András Schiff, Boris Giltburg, Česká filharmonie i Bamberští symfonikové se svých rolí ujmou s větší intenzitou a ještě více než jindy se stanou společnou osou festivalového dění.

Festivalový ročník 2021 se nese v duchu dvou významných kulturně-historických výročí. Letopočty, na jejichž konci se objevuje číslo 1, jsou ve vztahu k festivalu nesoucímu Dvořákovo jméno bytostně svázány s kulatým výročím narození geniálního českého skladatele – letos již stoosmdesátým.

Do festivalového dění spadá také datum 15. září, kdy si připomeneme 1 100 let od úmrtí svaté Ludmily – chronologicky první české světice, babičky svatého Václava a tím také pramáti české státnosti. Právě díky její výchově a vlivu se stal Václav politickou osobností své doby a dodnes je nejvýznamnějším českým patronem.  

Je nadmíru symbolické, že nejvýznamnějším vokálně-instrumentálním a vlastně hudebním dílem vůbec, které se k tomuto tématu váže, je Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. Festival jej uvede následující den po Ludmilině výročí, a navíc v den jejího svátku.

Souhra „výročních“ okolností přiměla festivalový tým, aby dal letošnímu ročníku Dvořákovy Prahy ještě slavnostnější ráz: vedle hostování těch nejskvělejších hudebních těles a umělců byl vytvořen trochu jiným způsobem i profil celého festivalu.

Rezidenční umělec festivalu Sir András Schiff

Tím prvním momentem je etablování statutu „Rezidenční umělec festivalu“, kterým bude klavírista Sir András Schiff. Pamatujeme jeho legendární vystoupení s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a PKF – Prague Philharmonia ve Dvořákově síni Rudolfina, kdy naprosto strhujícím způsobem provedl Dvořákův klavírní koncert g moll. K Česku jej váže i dlouholeté přátelství umělecké i lidské, které se promítlo do mnoha společných vystoupení a nahrávek s Panochovým kvartetem, jež v rámci svého  působení na letošním festivalu přizval k provedení obou Dvořákových klavírních kvintetů. Panochovci jsou i pravidelně zváni na Schiffovy koncerty v rámci jeho speciálního projektu Capella Andrea Barca, orchestru, který je složen z vynikajících sólistů a komorních hráčů z celého světa. Mimochodem název tělesa je italským překladem klavíristova jména – Orchestr Andrase Schiffa (Andrea Barca).

Recitál - pátek 17. září, 20.00, Rudolfinum, vstupenky ZDE

Dvořák Collection - pondělí 20. září, 20.00, Rudolfinum, vstupenky ZDE

Závěrečný koncert - pátek 24. září, 20.00, Rudolfinum, vstupenky ZDE

Společná rezidence České filharmonie a Bamberských symfoniků

Letošní výročí přinesla také mimořádnou společnou rezidenci orchestrů, které spojuje hvězda osobnosti Jakuba Hrůši. Ten působí jako hlavní hostující dirigent České filharmonie a šéfdirigent Bamberských symfoniků a díky němu se obě špičková tělesa o svou rezidenci podělí.

Kořeny a vznik Bamberských symfoniků jsou bytostně svázány s Československem. Orchestr vznikl z členů orchestru Německého filharmonie v Praze, kteří odešli do Německa po roce 1945. Programy obou koncertů Bamberských symfoniků budou symbolicky i spravedlivě rozděleny mezi česká díla a hudbu, která vznikla v německy mluvících zemích. Dokonalost propojení pak umocňuje skutečnost, že sólisty obou koncertů budou vynikající čeští interpreti Jan Mráček a Kateřina Kněžíková, kteří si opět spravedlivě rozdělí český a německý repertoár.

Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša, Kateřina Kněžíková - neděle 19. září, 20.00, Rudolfinum, vstupenky ZDE

Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša, Jan Mráček - úterý 21. září, 20.00, Rudolfinum, vstupenky ZDE

Kurátor Komorní řady a Dvořák Collection Boris Giltburg

Jako trvalou hodnotu festival zachovává princip kurátorství Komorní řady, která je letos svěřena klavíristovi Borisi Giltburgovi. I zde však dochází k proměně, která se netýká jen letošního ročníku, ale předznamenává změnu programové struktury v dalších letech.

Dramaturgie festivalu upřela svou pozornost na Dvořákovo komorní dílo v rámci Dvořák Collection, a tím ji sblížila s Komorní řadou. Tento průnik byl patrný již v minulém ročníku, v průběhu letošního festivalového dění jeho intenzita ještě vzroste a v následujících ročnících se obě řady definitivně spojí. Stane se tak v rámci víceletého komorního projektu.

Působení Borise Giltburga na festivalu Dvořákova Praha zahájil jeho skvělý debutový recitál v roce 2019. V té době ještě nebylo tak zřejmé, jak úzké tvůrčí i lidské přátelství Giltburga váže k členům Pavel Haas Quartetu – ansámblu, který je považován za špičkové kvarteto v globálním kontextu. Souručenství Giltburga s Haasovci již vyústilo do četných úspěchů na prestižních světových pódiích. Společně realizovali také řadu nahrávacích projektů ceněných kritikou i publikem.

Dvořák Collection - středa 8. září, 20.00, Rudolfinum, vstupenky ZDE

Dvořák Collection - neděle 19. září, 17.00, Anežský klášter, vstupenky ZDE

Dvořák Collection - středa 22. září, 20.00, Rudolfinum, vstupenky ZDE