Mimořádná hygienická opatření

Návštěvu koncertů letos provázejí z nařízení Ministerstva zdravotnictví mimořádná hygienická opatření. Sledujte proto naše internetové stránky a před každou návštěvou koncertu si ověřte, jaká nařízení jsou aktuálně platná.

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 8. 2020 s účinností od 1. 9. 2020 vyplývá povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb.

Toto nařízení se týká všech námi pořádaných koncertů. Předem děkujeme za jeho respektování. Bez ochranných prostředků dýchacích cest Vám nebude umožněn vstup do budovy Rudolfina a jeho koncertních sálů.

Detailní informace naleznete na stánkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Bezpečnostní informace

Bezpečnost se, bohužel, stala předmětem diskusí po celém světě a i Dvořákova Praha chce upozornit na bezpečnostní opatření v koncertních budovách a na koncertech. Nejen vaše bezpečnost, ale i bezpečnost účinkujících a celého týmu je pro nás na prvním místě.

  • Předměty, které by v sále překážely ostatním návštěvníkům, odkládejte v šatně. Z bezpečnostních důvodů nebudete s takovými předměty do koncertních sálů vpuštěni.
  • Cestovní a jiná objemnější zavazadla nemohou být ponechána v šatně. Z bezpečnostních důvodů nebudete s takovými předměty do koncertních budov vpuštěni.
  • Do koncertních síní je zakázáno nosit zbraně, ostré nebo špičaté předměty nebo jakékoliv objekty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Selfie tyč nevyjímaje.
  • V sálech je přísně zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy, pokud není pořadatelem udělena výjimka.
  • Respektujte pravidla slušného chování a nenarušujte hudební produkci. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost chování návštěvníků hudebních produkcí v sále, a nebude-li uposlechnuto pokynů pořadatele, vyhrazuje si právo takové osoby ze sálu vykázat bez nároku na náhradu vstupného.
  • Žádáme návštěvníky, aby s sebou nosili platný průkaz totožnosti a mohli se v případě potřeby identifikovat.
  • Z bezpečnostních důvodů vás žádáme o pochopení s namátkovými kontrolami osob a jejich zavazadel.

Předem děkujeme za ochotu a porozumění. Přejeme vám příjemný kulturní zážitek.

Tým festivalu Dvořákova Praha