Bezpečnostní informace

Bezpečnost se, bohužel, stala předmětem diskusí po celém světě a i Dvořákova Praha chce upozornit na bezpečnostní opatření v koncertních budovách a na koncertech. Nejen vaše bezpečnost, ale i bezpečnost účinkujících a celého týmu je pro nás na prvním místě.

  • Předměty, které by v sále překážely ostatním návštěvníkům, odkládejte v šatně. Z bezpečnostních důvodů nebudete s takovými předměty do koncertních sálů vpuštěni.
  • Cestovní a jiná objemnější zavazadla nemohou být ponechána v šatně. Z bezpečnostních důvodů nebudete s takovými předměty do koncertních budov vpuštěni.
  • Do koncertních síní je zakázáno nosit zbraně, ostré nebo špičaté předměty nebo jakékoliv objekty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Selfie tyč nevyjímaje.
  • V sálech je přísně zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy, pokud není pořadatelem udělena výjimka.
  • Respektujte pravidla slušného chování a nenarušujte hudební produkci. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost chování návštěvníků hudebních produkcí v sále, a nebude-li uposlechnuto pokynů pořadatele, vyhrazuje si právo takové osoby ze sálu vykázat bez nároku na náhradu vstupného.
  • Žádáme návštěvníky, aby s sebou nosili platný průkaz totožnosti a mohli se v případě potřeby identifikovat.
  • Z bezpečnostních důvodů vás žádáme o pochopení s namátkovými kontrolami osob a jejich zavazadel.

Předem děkujeme za ochotu a porozumění. Přejeme vám příjemný kulturní zážitek.

Tým festivalu Dvořákova Praha

Covid-19

Vážení příznivci festivalu,

I přes momentálně nepříznivý vývoj koronavirové pandemie Vám představujeme letošní ročník v jeho plné šíři, neboť věříme ve společné zářijové setkání. Nepodceňujeme však závažnost situace, protože zdraví a bezpečí všech návštěvníků i umělců vystupující na Dvořákově Praze je pro nás stejně jako v loňském roce zásadní prioritou.       

Na tomto místě budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace o všech možných hygienických a případně bezpečnostních opatřeních, které zajistí podmínky odpovídající všem úředním nařízením, která se budou vztahovat k osobní účasti na koncertech a veřejných akcích námi pořádaných.

Vzhledem ke zveřejnění letošního festivalového programu s dostatečným předstihem není momentálně možné prezentovat jednotlivá opatření, která budou v době konání festivalu platná. V každém případě Vám již nyní v případě zrušení koncertu v důsledku protiepidemických nařízení garantujeme vrácení vstupného v jeho plné výši.

Žádáme Vás o trpělivost se zveřejněním aktuální podoby možných restrikcí a děkujeme za Vaši přízeň!

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese produkce@dvorakovapraha.cz