Zahájení Novosvětskou

Dvořákova Praha začne slavnostním koncertem 6. září v Rudolfinu. Violoncellový koncert a Novosvětskou symfonii A. Dvořáka přednese italský orchestr Filarmonica della Scala pod taktovkou Andrése Orozco-Estrady se sólistou Danielem Müllerem-Schottem.

Houslový mág Julian Rachlin

Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur Wolfganga A. Mozarta zazní v podání litevského houslisty Juliana Rachlina.

Boris Giltburg v komorním programu

Čtyři klavírní tria Antonína Dvořáka nabídnou společné koncerty klavíristy a kurátora komorní řady festivalu Borise Giltburga s Pavel Haas Quartetem.

François Leleux a Camerata Salzburg

S programem složeným z děl Antonína Dvořáka a Wolfganga A. Mozarta přijede na festival Camerata Salzburg vedená Françoisem Leleuxem, který se představí jako dirigent a hobojista v jedné osobě.