Bezpečnostní informace

Bezpečnost se, bohužel, stala předmětem diskusí po celém světě a i Dvořákova Praha chce upozornit na bezpečnostní opatření v koncertních budovách a na koncertech. Nejen vaše bezpečnost, ale i bezpečnost účinkujících a celého týmu je pro nás na prvním místě.

 • Předměty, které by v sále překážely ostatním návštěvníkům, odkládejte v šatně. Z bezpečnostních důvodů nebudete s takovými předměty do koncertních sálů vpuštěni.
 • Cestovní a jiná objemnější zavazadla nemohou být ponechána v šatně. Z bezpečnostních důvodů nebudete s takovými předměty do koncertních budov vpuštěni.
 • Do koncertních síní je zakázáno nosit zbraně, ostré nebo špičaté předměty nebo jakékoliv objekty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Selfie tyč nevyjímaje.
 • V sálech je přísně zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy, pokud není pořadatelem udělena výjimka.
 • Respektujte pravidla slušného chování a nenarušujte hudební produkci. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost chování návštěvníků hudebních produkcí v sále, a nebude-li uposlechnuto pokynů pořadatele, vyhrazuje si právo takové osoby ze sálu vykázat bez nároku na náhradu vstupného.
 • Žádáme návštěvníky, aby s sebou nosili platný průkaz totožnosti a mohli se v případě potřeby identifikovat.
 • Z bezpečnostních důvodů vás žádáme o pochopení s namátkovými kontrolami osob a jejich zavazadel.

Předem děkujeme za ochotu a porozumění. Přejeme vám příjemný kulturní zážitek.

Tým festivalu Dvořákova Praha

Covid-19

Vážení příznivci festivalu,

 

představujeme Vám letošní ročník v jeho plné šíři, neboť věříme ve společné zářijové setkání. Nepodceňujeme však závažnost situace, protože zdraví a bezpečí všech návštěvníků i umělců vystupujících na Dvořákově Praze jsou pro nás zásadní prioritou. Na tomto místě budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace o všech relevantních opatřeních, která se budou vztahovat k osobní účasti na koncertech a veřejných akcích námi pořádaných.

 

Mimořádná opatření platná ke dni 1. 9. 2021

Každý návštěvník koncertů a veřejných akcí v rámci festivalu Dvořákova Praha se musí prokázat písemným nebo elektronickým potvrzením o splnění jedné z těchto podmínek:

 • uplynulo 14 dní od 2. dávky očkování (dvoudávkové schéma);
 • negativní PCR test, od jehož provedení neuplynulo více než 7 dní (u dětí do 6 let není testování požadováno);
 • negativní POC antigenní test, od jehož provedení neuplynulo více než 72 hodin (u dětí do 6 let není testování požadováno, lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole); POC antigenní test je antigenní test, který byl proveden na veřejném odběrovém místě nebo jiném místě, které k tomuto úkonu má licenci, a následně byl na tomto místě i vyhodnocen;
 • od prodělání onemocnění COVID-19 uplynula doba izolace a neuplynulo více než 180 dní (od prvního pozitivního testu);
 • negativní antigenní test určený pro sebetestování, provedený na místě konání koncertu.

Vstup a pobyt v prostorách konání akce je možný pouze s respirátorem, nebo nano rouškou a to po celou dobu konání akce.

Jako pořadatel máme povinnost splnění výše uvedených podmínek kontrolovat. Pro hladký průběh kontroly při vstupu prosíme o včasný příchod. Kontrolu nám též velmi usnadníte, pokud si nainstalujete do svého mobilního telefonu aplikaci Ministerstva zdravotnictví „Tečka“. Tato aplikace umožňuje načtení, správu a prezentaci digitálních COVID certifikátů na Vašem mobilním zařízení.

 

Testování

Pokud před návštěvou koncertu potřebujete zajistit antigenní test, můžete využít našeho mobilního testovacího místa na Alšově nábřeží, případně si přinést svůj vlastní samotest.

Kde:

 • Alšovo nábřeží u bočního vchodu do Rudolfina (od Vltavy)

Kdy:

 • kdykoliv v průběhu 2 hodin před koncertem

Jak:

 • neinvazivní antigenní test z okraje nosu provedený zdravotníkem – platnost 72 hodin (v rámci 4 testů měsíčně hrazených pojišťovnou či 200 Kč)
 • vlastní samotest přinesený návštěvníkem a provedený na místě, po otestování před zdravotním personálem dostanete na místě lékařské potvrzení pro konkrétní akci (potvrzení je zdarma)
 • samotest zakoupený na místě – lékařské potvrzení pro tuto akci (70 Kč)

Rezervace:

 • přes rezervační systém (doporučujeme)
 • bez rezervace (ano, ale nelze garantovat, že proběhne včas a bez čekání)

Koncerty mimo Rudolfinum (Anežský klášter, Katedrála sv. Víta):

 • využijte prosím testovacího místa u Rudolfina jeden či dva dny předem (platí pouze pro testy provedené zdravotníkem s platností 72 hodin)

 

 

Děkujeme za Vaši přízeň.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese asistent.test@dvorakovapraha.cz.