Informace pro návštěvníky

Vážení návštěvníci festivalu, rádi bychom, abyste si z festivalu odnášeli pouze pozitivní zážitky a každá vaše návštěva měla hladký průběh. Dovolte nám tedy poskytnout několik tipů, které vám pomohou vyhnout se nepříjemnostem a užít si festivalový program naplno.

Dress code

Slovo festival znamená událost, svátek nebo slavnost. Festivalový koncert je tedy slavnostní událostí a tomu odpovídá i předepsaný oděv. Projevujete jím úctu umělcům, kteří na festival přijíždějí mimo jiné oslavit našeho největšího skladatele Antonína Dvořáka prostřednictvím vrcholných interpretací jeho děl.

  • Pokud není dáno jinak, koncerty mají předepsaný oděv Dark Suit, tedy večerní společenský. Pro pány to znamená tmavý oblek doplněný košilí a kravatou, dáma obléká přiměřeně dlouhé šaty nebo společenský kostým.
  • Na zahajovací a závěrečný koncert doporučujeme Black Tie. Muži tedy oblékají smoking doplněný pásem, motýlkem, kapesníčkem a bílou smokingovou košili. U žen se očekává večerní toaleta (dlouhé šaty). I na těchto koncertech bude Dark Suit akceptován.
  • Ale jsou i koncerty, kde oblek nebo lodičky nebudete potřebovat. Na koncerty rodinného dne nebo debutový koncert můžete přijít oblečeni neformálně.

Stále si nejste jisti, co si obléct? Podívejte se na videa, která jsme si pro vás připravili.

Black tie a Dark suit pro ženy ZDE.

Dark suit pro muže ZDE.

Bezpečnost

Bezpečnost se, bohužel, stala předmětem diskusí po celém světě a i Dvořákova Praha chce upozornit na bezpečnostní opatření v koncertních budovách a na koncertech. Nejen vaše bezpečnost, ale i bezpečnost účinkujících a celého týmu je pro nás na prvním místě.

  • Objemnější zavazadla a předměty, které by v sále překážely ostatním návštěvníkům, odkládejte v šatně. Z bezpečnostních důvodů nebudete s takovými předměty do koncertních sálů vpuštěni.
  • Do koncertních síní je zakázáno nosit zbraně, ostré nebo špičaté předměty nebo jakékoliv objekty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Selfie tyč nevyjímaje.
  • V sálech je přísně zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy, pokud není pořadatelem udělena výjimka.
  • Respektujte pravidla slušného chování a nenarušujte hudební produkci. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost chování návštěvníků hudebních produkcí v sále a nebude-li uposlechnuto pokynů pořadatele, vyhrazuje si právo takové osoby ze sálu vykázat bez nároku na náhradu vstupného.
  • Žádáme návštěvníky, aby s sebou nosili platný průkaz totožnosti, a mohli se v případě potřeby identifikovat.
  • Z bezpečnostních důvodů vás žádáme o pochopení s namátkovými kontrolami osob a jejich zavazadel.

Příchod do sálu

Koncertní budovy se otevírají hodinu před začátkem koncertu.

Doporučujeme příchod s dostatečným časovým předstihem, ideálně alespoň 30 minut před začátkem koncertu. Při plánování vezměte v úvahu dopravu nebo obtížnost najít parkoviště kolem koncertní síně. Včasný příchod vám umožní užít si festivalovou atmosféru a připravit se na koncert. Kabáty, velká zavazadla a další předměty viz bod Bezpečnost, nechte v šatně. Sál uzavíráme vždy 5 minut před začátkem programu. Po pozdním příchodu vás uvaděči usadí pouze během potlesku nebo o přestávce. Mějte prosím na paměti, že v takovém případě budete usazeni na aktuálně dostupná místa, abyste nerušili ostatní návštěvníky koncertu. Na druhou polovinu koncertu (po oficiální přestávce) si můžete sednout na místo, které jste si zakoupili.

Návštěvníky z Klubu mladých usazujeme po 3. zvonění před koncertem na volná místa. Žádáme, aby si po příchodu do koncertní budovy odložili věci do šatny a následně se shromažďovali na určeném místě, standardně ve vstupní hale koncertní budovy. Při kontrole vstupenky předkládejte také platný průkaz ISIC.

V případě koncertů přenášených živě Českou televizí uzavíráme sál 10 minut před začátkem koncertu.

Během koncertu

Na koncertech je zakázáno fotografovat a pořizovat audio nebo video záznamy. Je mnohem cennější soustředit se na zážitek z koncertu, ne na jeho uchování. Kamery a videorekordéry jsou pro umělce velmi rušivé a proto jsou během festivalových koncertů přísně zakázány.

Z úcty k umělcům a ostatním návštěvníkům se vyvarujte všech rušivých zvuků, jako je zvonění mobilního telefonu, mluvení, šeptání, šustění a podobně.

Přestávka

Koncerty mají zpravidla přestávky, což je příležitost pro umělce a diváky, aby si odpočinuli. Přestávky na našich koncertech trvají 20 minut. Výjimkou jsou koncerty, které jsou živě přenášeny Českou televizí. Na takových je přestávka pouze 15 minut. Na konec přestávky vás upozorníme zvoněním. Respektujte prosím pokyny uvaděček, jejichž úkolem je zajistit hladký průběh celého večera a dodržení časových intervalů přestávky.

Potlesk

Potlesk je výrazem uznání a respektu, proto na něj nezapomínejte. Při čtení svého programu si všimnete, zda je koncert sestaven z jednotlivých skladeb nebo jedné velké kompozice. Již tato informace vám může naznačit, kdy začít s potleskem. Ale pozor, neukvapte se! Tiché konce mají kouzlo, které může být příliš snadno narušeno necitlivými posluchači spěchajícími k zahájení potlesku.

Kdy tedy tleskat? Nejlepším řešením je sledovat dirigenta. Dá vám vědět, když je kus u konce. Počkejte, až si položí ruce dolů a otočí se tváří v tvář publiku.

Pokud máte pořád pochybnosti, můžete vždy počkat, až začne tleskat většina publika. Na každém koncertu se vždy najdou zběhlí koncertní návštěvníci, podle kterých se můžete řídit.

Setkání po potlesku

Setkání s interprety po závěrečném potlesku jsou už tradicí Dvořákovy Prahy. Po koncertech se vybraní umělci setkají s publikem, aby zodpověděli jejich dotazy, prozradili něco o sobě a případně rozdali autogramy. Tato setkání se konají vždy v koncertním sále.