Partneři

Zajištění programu té nejvyšší kvality a jeho zpřístupnění široké veřejnosti není možné bez podpory mecenášů a partnerů z oblasti soukromého i veřejného sektoru. Pravě díky nim může festival představovat ve svých koncertních sálech ty nejvýznamnější světové hvězdy klasické hudby. Děkujeme všem našim partnerům, kteří podpořili festival v roce 2021.

Hlavní mecenáš

Za podpory

Hlavní partner

Partner koncertů

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

 

Oficiální vůz

Zvláštní poděkování

 
 

Dodavatelé

 
 
 

Zaštita festivalu

Festival se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Lubomíra Zaorálka a primátora

hl. města Prahy Zdeňka Hřiba.