Podpořte nás

Hudba Antonína Dvořáka je schopna promlouvat universálním jazykem k samotné duši člověka. Představuje hodnoty, které daly vzniknout festivalu Dvořákova Praha. Sdílíte umělecký význam jeho odkazu a jste příznivci našeho festivalu? Jedině s Vaší podporou můžeme rozeznít festivalové fanfáry.

Proč potřebujeme Vaši podporu?

Z příjmů ze vstupného pokryjeme přibližně jen 20 % celkových nákladů festivalu, proto je podpora nadací, veřejného sektoru a korporátních i privátních dárců důležitým pilířem stability festivalu. Obzvláště v této době si vážíme každého příspěvku bez ohledu na jeho výši. Vyberte si formu podpory, která odpovídá Vašim možnostem a my ji proměníme v nekončící tóniny a každodenní dávku naděje.

Děkujeme, že nám pomáháte zachovat naše kulturní dědictví a odkaz i dílo Antonína Dvořáka.

Jak použijeme Vaši podporu?

Finance, zkušenosti, vědomosti i Vaši osobní angažovanost směřujeme do těchto oblastí:

  • Péče o kulturní dědictví a odkaz světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka.
  • Podpora mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu.
  • Propagace českého hudebního umění doma i v zahraničí.

Lze dar odečíst ze základu daně?  Ano. 

Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položky, pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně.

Dárce - fyzická osoba si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně. Dar lze uplatnit pouze v období, kdy byl poskytnut.

Sponzorství upravuje smlouva o reklamě.

Slibujeme, že ani jedna Vaše koruna nebude investována do falešného tónu. Na veškeré otázky Vám rádi odpovíme a budeme se Vám osobně věnovat.

Mona Janovská, manažerka fundraisingu