Nacházíte se v archivu Přejít na aktuální program
Sobota 16. září 2017, 11.00
Dvořák matiné Dvořák Collection IV

Program

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95, B. 178, „Z Nového světa“Antonín Dvořák: Hymnus z básně „Dědicové Bílé hory“, op. 30, B. 134

Festival i letos pokračuje v dramaturgickém záměru objevovat neprávem opomíjená Dvořákova díla. K takovým bezesporu patří i působivý Hymnus z básně „Dědicové Bílé hory“, který mladému skladateli přinesl první velký úspěch na domácí scéně. Spolu s festivalovou stálicí, symfonií „Z Nového světa“, jej provede v autentické interpretaci na dobové nástroje špičkový soubor zabývající se historicky poučenou interpretací, Musica Florea.

  • Dress code: dark suit
  • Slovo úvodem: 10.20
  • Uzavření sálu: 10.55
  • Konec koncertu: 13.00

Interpreti

Musica Florea

Soubor Musica Florea patří dlouhodobě k nejrespektovanějším českým interpretům tzv. staré hudby a zásadním způsobem se zasloužil o mezinárodní renesanci zájmu o dílo českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky. V posledních letech se však obrací i k dílům novějších autorů, na jejichž interpretaci aplikuje zásady historicky poučené interpretace. Týká se to především Antonína Dvořáka, kterému je věnován dlouhodobý projekt, jehož záměrem je provedení a následné vydání zvukových snímků všech jeho devíti symfonií v autentické interpretaci na dobových nástrojích nebo jejich kopiích v duchu dobové provozovací praxe.

Musica Florea

Collegium Floreum

Nedílnou součástí souboru Musica Florea je pěvecký sbor Collegium Floreum, složený z profesionálních zpěváků, sbormistrů, učitelů, hlasových poradců a studentů zpěvu, které spojuje hluboký zájem o historicky poučenou hudební interpretaci a kteří mají zkušenost z mnoha ansámblů a pěveckých sdružení v Čechách a na Slovensku.

Marek Štryncl

Marka Štryncla je možno považovat za jednoho z nejvšestrannějších domácích hudebníků současnosti. Šíře jeho zájmu se rozprostírá od komponování přes hru na violoncello a sbormistrovství až po činnost dirigentskou, dramaturgickou a organizátorskou. Všeobecně je nejčastěji vnímán jako zakladatel a umělecký vedoucí souboru Musica Florea, k jehož založení roku 1992 jej vedl zájem o historicky poučenou interpretaci staré hudby. Spolupracuje s mnoha renomovanými sólisty (Magdalena Kožená, Phillipe Jaroussky) a orchestry (PKF - Prague Philharmonia, Les Musiciens du Paradis). Jeho nahrávky získaly řadu prestižních mezinárodních ocenění (mj. Diapason d’Or 1994, Cannes Classical Award 2003). O návratu k autentickému způsobu interpretace Dvořákových děl prohlásil: „Všimnete si věcí, o kterých jste u Dvořáka neměli ponětí.“

Marek Štryncl - dirigent

Rudolfinum, Dvořákova síň

Rudolfinum je jednou z nejvýznamnějších novorenesančních staveb v České republice. Svým pojetím víceúčelového kulturního domu bylo již v době svého vzniku unikátem evropského významu. Společným projektem dvou významných českých architektů Josefa Zítka a Josefa Schultze byla postavena velkolepá budova, která v sobě sloučila koncertní produkce, galerii a muzeum. Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885 za přítomnosti rakouského korunního prince Rudolfa, na jehož počest byla budova nazvána Rudolfinum. V roce 1896 proběhl v hlavní koncertní síni Rudolfina vůbec první koncert České filharmonie. Taktovky se tehdy ujal skladatel Antonín Dvořák, po němž byl poté koncertní sál pojmenován.