Nacházíte se v archivu Přejít na aktuální program
festivalová ouvertura
Neděle 3. září 2017, 11.30
Po stopách A. Dvořáka

Program

Johann Christoph Pezel: Suita in C: Intrada, Courante, Ballo, Sarabanda, TrezaJohann David Heinichen: SonataPavel Josef Vejvanovský: Sonata a 4Antonín Dvořák: Ave MariaAntonín Dvořák: Hymnus ad laudes in festo Sanctissimae TrinitatisBohuslav Martinů: Loutky (výběr z cyklu)Tomasz Stolarczyk: New RoadBohuslav Lédl: Polední minutkové menu – premiéraVáclav Kozel: Lenost z cyklu 7 smrtelných hříchůJosef Vejvoda: OhlédnutíMojmír Bártek: Jubilejní episoda

První tóny letošního ročníku Dvořákovy Prahy zazní v překrásném prostředí kroměřížského zámku v podání špičkových hráčů pozounové a tubové sekce České filharmonie. Symbolizují velkou hudební tradici kroměřížského regionu – jak tvůrčí, tak i interpretační – napříč staletími. V programu samozřejmě nemohou chybět ani skladby Antonína Dvořáka, jehož kontakty se zdejšími uměleckými kruhy bezpochyby patřily ke klíčovým momentům hudebního života tohoto kulturního města i samotného skladatele.

Koncert je součástí uceleného programu: 

11.30–12.30 Koncert, Balkonový sál, Arcibiskupský zámek Kroměříž

12.45–13.45 Duchovní zastavení a malý varhanní koncert, kostel sv. Mořice (vstup volný)

16.30–18.00 Koncert, Nadsklepí, Kroměříž

7.00–19.30 Možnost prohlídky Podzámecké zahrady, Kroměříž (vstup volný)

9.00–15.30 Možnost prohlídky Arcibiskupského zámku Kroměříž (vstupenky v pokladně zámku, více informací o prohlídkových okruzích a cenách na www.zamek-kromeriz.cz)

  • Dress code: casual

Interpreti

Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie

Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie vzniklo v roce 2004 a skládá se z prvotřídních hráčů pozounové a tubové sekce naše prvního orchestru. Lahodný sametový souzvuk a specifický výraz společné hry těchto nástrojů je zcela jiný, než je tomu u žesťového kvintetu či tradičního trombonového kvartet, a díky tomu nejsou ani ve světě podobné ansámbly neobvyklé. Soubor za třináct let své existence absolvoval celou řadu úspěšných koncertů, opakovaně vystoupil v rámci komorních řad České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, na festivalu Lipa Musica či na Svatováclavském festivalu. Repertoár souboru zahrnuje úpravy skladeb různých slohových období, ale také díla, která soudobí autoři zkomponovali přímo pro Sdružení hlubokých žesťů. V roce 2014 soubor vydal profilové CD, na němž představuje reprezentativní průřez svým repertoárem.

Robert Kozánek

Umělecký vedoucí souboru, trombonista Robert Kozánek vystudoval konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze. Je laureátem řady mezinárodních soutěží (Ženeva, Gdaňsk, Markneukirchen, Cheju, Korea, Lieksa, Finsko). Patří mezi vyhledávané hráče nejen jako sólista (Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,  Plzeňská filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, ale také jako interpret komorní hudby a v neposlední řadě také jako jazzman. Od roku 2002 je sólotrombonistou České filharmonie a od roku 2003 působí jako pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Arcibiskupský zámek Kroměříž

Kroměříž, jedno z nejkrásnějších historických měst České republiky, je známa nejen svou architekturou a duchovní symbolikou, ale i pozitivním vztahem k umění a zejména hudbě. Významným centrem kulturního dění v Kroměříži 19. století byla vila rodiny Kozánkových, k jejichž četným hostům patřil i Antonín Dvořák, dlouholetý přítel JUDr. Emila Kozánka, nadšeného organizátora hudebního života města. Právě díky jejich úzkému vztahu se Kroměříž stala již za skladatelova života významným centrem provozování Dvořákových děl. K vrcholům těchto uměleckých kontaktů lze počítat zejména Dvořákovu návštěvu města v dubnu 1886, kdy zde s velkým úspěchem dirigoval dvě provedení svého Stabat mater, dva koncerty na jaře 1891, kdy zde pod jeho taktovkou zaznělo monumentání oratorium Svatá Ludmila, a dvojí provedení Requiem o rok později, rovněž za řízení autora. Dokladem skladatelova vřelého vztahu ke Kroměříži a hudebnímu spolku Moravan může být i výrok z jeho korespondence, v němž Dvořák vzpomíná „na ten velebný okamžik, když jsem tam před Vámi stál a plakal! Nikdy v životě na to ne­zapomenu! Bylo to vše tak srdečné a upřimné a vyšlo to tak ze srdcí upřimných! Když jsem stál v Londýně před tisíci lidmi a všechno jásalo a bouřilo, vzdávajíc mi čest nej­větší, věřte mi to, tak dojat jsem nebyl nikdy!“