Nacházíte se v archivu Přejít na aktuální program
finálový soutěžní koncert, kategorie Komorní hra
Pátek 15. září 2023, 19.00
Pro budoucnost

Cena vstupenek

190 Kč

Program

Dmitrij Šostakovič: Klavírní trio č. 2 e moll, op. 67 (Trio Florestan)Bohuslav Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír, H. 356 (Duo Comenius)Johannes Brahms: Sonáta pro klarinet a klavír Es dur, op. 120, č. 2 (Duo Comenius)Francis Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír, FP 184 (Duo Comenius)Bohuslav Martinů: Sonáta č. 3 pro housle a klavír, H. 303 (Duo Jaklová–Mráček)Bohuslav Martinů: Česká rapsodie pro housle a klavír, H 307 (Duo Matejča–Schulmeister)Reinhold Glière: Romance pro housle a klavír, op. 3 (Duo Matejča–Schulmeister)Josef Suk: Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 17 (I. Quasi ballata) (Duo Matejča–Schulmeister)Béla Bartók: Rumunské lidové tance pro housle a klavír, Sz. 56 (Duo Matejča–Schulmeister)

CONCERTINO PRAGA 2023: finálový soutěžní koncert

Finále komorní soutěže Concertino Praga je do poslední chvíle obestřeno tajemstvím a napětím. Nikdo dlouho netuší, jaké nástroje se sejdou na pódiu ani kdo na ně bude hrát. Centrálním nástrojem letošního finále je klavír, kolem nějž se v Anežském klášteře postaví trio, poté bude součástí dua s klarinetem a nakonec se dvakrát spojí s houslemi. Všechna čtyři komorní seskupení se řadí k nadějím naší i světové hudby. Kristiana Mráčka s Veronikou Jaklovou již zažilo publikum odpoledních koncertů na Bořislavce, Daniel Matejča a Jan Schulmeister patří v posledních letech k nejzvučnějším mladým jménům. Nic z toho jim ale nepřináší žádnou výhodu vedle Dua Comenius či tria Helling–Meipariani–Mandler. Ve finále Concertina Praga musí každý prokázat své kvality na místě a od začátku.

  • Dress code: casual

Interpreti

Trio Florestan

Trio Helling–Meipariani–Mandler tvoří tři mladé hudebnice: Marie Helling (housle), Anna Meipariani (violoncello) a Clara Mandler (klavír). Všechny tři získaly roku 2021 první ceny na 7. ročníku klavírní soutěže Carla Bechsteina v Berlíně. Následně se spojily a začaly hrát jako klavírní trio. Všechny interpretky, z nichž každá je mimořádně úspěšná i jako sólistka, se vyznačují intenzivní expresivitou hudebního projevu a bezvýhradnou vůlí „tvořit hudbu“. Na celostátní soutěži Jugend musiziert získaly roku 2022 první cenu s nejvyšším počtem bodů v kategorii komorní hudby s klavírem. V témže roce obdržela trojice mladých hudebnic na soutěži Wespe ve Schwerinu zvláštní cenu Nadace Bertolda Hummela za nejlepší interpretaci klasického moderního díla. Kromě toho se trio v září 2022 v Německu zúčastnilo renomovaného 67. mezinárodního festivalu komorní hudby JM International Chamber Music Campus na zámku Weikersheim a získalo stipendium Jeunesses Musicales Deutschland. 

Trio Florestan

Duo Comenius

Jan Bostl studuje hru na klarinet ve třídě Milana Poláka na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Za své největší úspěchy považuje první cenu na Mezinárodní klarinetové soutěži v Markneukirchenu a dvě první ceny s titulem absolutního vítěze na soutěži konzervatoří Pardubické dechy. Již třikrát vystoupil jako sólista se orchestrem FOK. Magdalena Koudelková vystudovala Gymnázium a Hudební školu hl. m. Prahy pod vedením Hany Dvořákové a nyní pokračuje ve studiu na pražské HAMU ve třídě prof. Františka Malého. Za své největší úspěchy považuje první cenu s titulem absolutního vítěze na Brněnské klavírní soutěži a na soutěži Beethovenovy Teplice a první cenu na Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií v Pardubicích. Vystoupila na recitálech v Rámálahu, Betlémě a Jeruzalémě. Duo Comenius vzniklo roku 2020. Vystoupilo v Zrcadlové kapli pražského Klementina, v sále Bohuslava Martinů na pražské HAMU a v triu s violoncellistkou Barborou Cipriánovou na zámku v Průhonicích.

Duo Comenius

Duo Jaklová–Mráček

Veronika Jaklová je držitelkou ceny EMCY, stipendistkou nadací Yamaha Music Foundation a Český hudební fond. Vystoupila např. na festivalech Dvořákova Praha, Orbetello Piano Festival v Itálii a na koncertech v Lucembursku či Německu. Kristian Mráček je držitelem mnoha cen z mezinárodních soutěží. Vystoupil se známými houslisty, jako jsou Václav Hudeček, Pavel Šporcl ad. Měl příležitost vícekrát sólově vystoupit s Československým komorním orchestrem Praha, Smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře a Filharmonií Hradec Králové. Kristian i Veronika studují na Pražské konzervatoři a na HAMU. Společně získali první cenu na soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2022 v houslové kategorii. V klavírním triu společně s violoncellistou Dominikem Velkem na soutěži Ohrid Pearls v Severní Makedonii v roce 2022 vyhráli svou kategorii a ve finále získali Grand Prix i zlatou plaketu, vedle finanční odměny dostali pozvání na Ohrid Summer festival. Na soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2022 získali 2. cenu.

Duo Jaklová–Mráček

Duo Matejča–Schulmeister

Duo Matejča–Schulmeister vzniklo na základě setkání obou mladých umělců ve finálovém kole sólové kategorie soutěže Concertino Praga v roce 2020. Kromě přátelství se zde zrodil také nápad na následnou spolupráci. Vzhledem k vleklé pandemické situaci však prvotní plány musely být odloženy do doby příznivější. V současnosti již spolu oba interpreti pravidelně koncertují, a naplňují tak své původní předsevzetí. Daniel je studentem Pražské konzervatoře a Hudební akademie múzických umění v Praze ve třídě Františka Součka a Ivana Štrause, Jan studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Martiny Schulmeisterové. Oba jsou vynikajícími sólovými hráči s řadou prestižních ocenění.

Duo Matejča–Schulmeister

Anežský klášter

Anežský klášter na Františku je považován za první gotickou stavbu nejen v Praze, ale v Čechách obecně. Byl založen králem Václavem I. v letech 1233–34 z podnětu jeho sestry, přemyslovské princezny Anežky pro řád klarisek, který Anežka uvedla do Čech a jehož byla první představenou. Předchůdcem kláštera byl špitál. Klarisky vznikly původně jako odnož řádu sv. Františka z Assisi, klášteru se kdysi také říkalo Pražské Assisi. Anežka byla mimořádnou duchovní osobností 13. století. Kromě tohoto kláštera klarisek, kde se stala abatyší, založila i jediný český církevní řád - špitální řád křižovníků s červenou hvězdou. Anežka Česká byla svatořečena v r. 1989.