mistrovský kurz komorní hudby
L

OK

Neděle 22. září, 10.00

Vstup volný

Program

Mistrovský kurz komorní hudby se členy Vídeňských filharmoniků

Komorní hudba je nazývána královskou interpretační disciplínou. Schopnost naslouchat svým hudebním kolegům, reagovat na jejich dech, vnímání času a zvuku a zároveň konsensuálně vnutit i svou vlastní hudební představu, jsou hudební disciplíny nadmíru těžké a vyžadují dlouhodobé sžívání členů komorních souborů. Říká se, že kdo si neprošel „komořinou“, není celým muzikantem.

Dokladem toho budou i mistrovské kurzy komorní hry pod vedením 3 členů Vídeňských filharmoniků, houslistů Milana Šeteny a Martina Kubika společně s violoncellistou Edisonem Pashkem. Pro své kurzy vybrali tři díla v odlišném nástrojovém složení – Dvořákův smyčcový kvartet č. 10 Es dur, Brahmsův smyčcový kvintet č. 2 G dur a Schulhoffův smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella. A protože jak bylo řečeno, komorní hudba potřebuje čas, odehrají se tyto kurzy na půdorysu několika dní a budou završeny 23. září vystoupením jednotlivých souborů na společném koncertě v Galerii Akademie múzických umění v Praze.

Zájemci o aktivní účast se mohou přihlásit formou zaslání svého uměleckého životopisu v délce maximálně 900 znaků na mail stehlikova@dvorakovapraha.cz, a to nejpozději do 31. 7. 2024. Věková hranice pro účast je 28 let.

Forma veřejného mistrovského kurzu je dalším příspěvkem Akademie klasické hudby v rámci Dvořákovy Prahy v úsilí o prohlubování uměleckého vzdělávání. Jako doprovodný program programové řady Pro budoucnost dává příležitost mladým umělcům setkat se u nástroje s mimořádnou uměleckou osobností a konzultovat vlastní pohled na interpretované dílo s umělci, jejichž zkušenosti z velkých mezinárodních pódií jsou neocenitelné. Mistrovský kurz je i jedinečnou příležitostí pro publikum nahlédnout do finální fáze přípravy interpretace. Není klasickou výukou, ale výměnou uměleckých názorů. Je vzrušujícím obrazem poslední přípravné fáze mladého interpreta před okamžikem, než s připraveným interpretačním tvarem vstoupí do koncertní arény, aby svůj umělecký názor sdělil publiku.

  • Konec koncertu: 19:00

Interpreti

Edison Pashko

Edison Pashko se narodil v Korči, v Albánii. Právě tam, ve svém rodném městě, začal ve věku 6 let studovat violoncello pod vedením Kostiky Tanta.

Od roku 1992 studoval violoncello pod vedením Gëzima Laro na Kunstakademii v Tiráně. Po roce přešel do třídy profesora Floriana Kitta na Kunstuniversität  v Grazu, kde v roce 1998 absolvoval s vyznamenáním. V roce 1996 se Edison stal laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže v Liezenu. Od roku 1999 do roku 2000 pokračoval Edison ve studiu u Valentina Erbena na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. V roce 2009 byl angažován v Bühnenorchestru Vídeňské státní opery, v roce 2010  byl po úspěšném konkurzu přijat do orchestru Vídeňské státní opery a v roce 2013 se stal členem Vídeňských filharmoniků.


Jako sólista vystupoval s řadou evropských a asijských orchestrů.

Edison je vášnivým a vyhledávaným komorním hudebníkem. Mimo jiné byl koncertním mistrem violoncellové skupiny ve Wiener Kammerphilharmonie a působil v ansámblech „Wiener Collage“ a „Die Reihe“. 

Je také pravidelným hostem v Küchl Quartett a Steude Quartett. 

zdroj: Edison Pashko

Edison Pashko - violoncello

Akademie múzických umění v Praze, Respirium

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří součástí akademie. Navázala tím na mistrovskou školu Pražské konzervatoře (druhého nejstaršího učiliště tohoto typu v Evropě). Sídlo instituce se nachází v historickém centru Prahy v prostorách malostranského Lichtenštejnského a Hartigovského paláce.

Respirium je sál s malovaným renesančním trámovým stropem vhodný zhruba pro 50 posluchačů.