mistrovský kurz komorní hudby
L

OK

Sobota 21. září, 10.00

Vstup volný

Program

Mistrovský kurz komorní hudby se členy Vídeňských filharmoniků

Komorní hudba je nazývána královskou interpretační disciplínou. Schopnost naslouchat svým hudebním kolegům, reagovat na jejich dech, vnímání času a zvuku a zároveň konsensuálně vnutit i svou vlastní hudební představu, jsou hudební disciplíny nadmíru těžké a vyžadují dlouhodobé sžívání členů komorních souborů. Říká se, že kdo si neprošel „komořinou“, není celým muzikantem.

Dokladem toho budou i mistrovské kurzy komorní hry pod vedením 3 členů Vídeňských filharmoniků, houslistů Milana Šeteny a Martina Kubika společně s violoncellistou Edisonem Pashkem. Pro své kurzy vybrali tři díla v odlišném nástrojovém složení – Dvořákův smyčcový kvartet č. 10 Es dur, Brahmsův smyčcový kvintet č. 2 G dur a Schulhoffův smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella. A protože jak bylo řečeno, komorní hudba potřebuje čas, odehrají se tyto kurzy na půdorysu několika dní a budou završeny 23. září vystoupením jednotlivých souborů na společném koncertě v Galerii Akademie múzických umění v Praze.

Zájemci o aktivní účast se mohou přihlásit formou zaslání svého uměleckého životopisu v délce maximálně 900 znaků na mail stehlikova@dvorakovapraha.cz, a to nejpozději do 31. 7. 2024. Věková hranice pro účast je 28 let.

Forma veřejného mistrovského kurzu je dalším příspěvkem Akademie klasické hudby v rámci Dvořákovy Prahy v úsilí o prohlubování uměleckého vzdělávání. Jako doprovodný program programové řady Pro budoucnost dává příležitost mladým umělcům setkat se u nástroje s mimořádnou uměleckou osobností a konzultovat vlastní pohled na interpretované dílo s umělci, jejichž zkušenosti z velkých mezinárodních pódií jsou neocenitelné. Mistrovský kurz je i jedinečnou příležitostí pro publikum nahlédnout do finální fáze přípravy interpretace. Není klasickou výukou, ale výměnou uměleckých názorů. Je vzrušujícím obrazem poslední přípravné fáze mladého interpreta před okamžikem, než s připraveným interpretačním tvarem vstoupí do koncertní arény, aby svůj umělecký názor sdělil publiku. 

  • Konec koncertu: 19:00

Interpreti

Prof. Martin Kubik

Martin Kubik se narodil v roce 1967 v Düsseldorfu. Vyrůstal ve Vídni a od roku 1974 dostával soukromé hodiny u legendárního profesora Alfreda Staara, který byl členem orchestru Vídeňské státní opery, Vídeňských filharmoniků a Wellerova kvarteta. Od roku 1981 také studoval u profesora Clemense Hellsberga, rovněž člena Vídeňských filharmoniků.  

Martin Kubik navštěvoval Vídeňské hudební gymnázium a kromě houslí se věnoval také studiu trombonu a kompozice. 


V roce 1985 vyhrál konkurz na pozici druhého houslisty ve Vídeňské státní opeře a stal se tak nejmladším členem tohoto orchestru, o tři roky později i členem Vídeňských filharmoniků.  

V roce 1986 úspěšně absolvoval maturitu na hudebním gymnáziu s vyznamenáním.  

V roce 1992 přešel po úspěšném konkurzu do skupiny prvních houslistů Vídeňských filharmoniků.

Jako vášnivý komorní hudebník byl Martin Kubik v letech 1990 až 2010 členem a později i vedoucím hudebního tělesa Philharmonia Schrammeln Wien. Vystupoval s komorními  tělesy  jako Otto-Nicolai-Quartett, Straka-Ensemble, Wiener Streichersolisten, Wiener Geigenquartett a Ensemble Kontrapunkte na národních i mezinárodních pódiích. 

Se členy orchestrů Mozarteum Salzburg založil Ansámbl Salzburg-Wien, který pravidelně vystupuje na festivalu na hradě Golling, který Martin Kubik spoluzakládal.

Kromě jeho působení ve Vídeňských filharmonících a komorních tělesech je Martin Kubik vyhledávaným lektorem pro přípravu konkurzů a komorní hudbu. Pravidelně vyučuje mimo jiné na letní akademii Angeliky Prokop Stiftung v Salcburku, kterou řídí členové Vídeňských filharmoniků. V květnu 2019 mu rakouský prezident Alexander Van der Bellen udělil titul profesora. 

zdroj: Martin Kubik

Prof. Martin Kubik - housle

Akademie múzických umění v Praze, Galerie

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří součástí akademie. Navázala tím na mistrovskou školu Pražské konzervatoře (druhého nejstaršího učiliště tohoto typu v Evropě). Sídlo instituce se nachází v historickém centru Prahy v prostorách malostranského Lichtenštejnského a Hartigovského paláce.

Galerie je koncertní sál pro cca 130 posluchačů se dvěma klavíry Steinway a cembalem. Nachází se v suterénu paláce, v rozsáhlých klenutých prostorách a konají se zde především komorní koncerty.