mistrovský kurz komorní hudby
L

OK

Neděle 22. září, 10.00

Vstup volný

Program

Mistrovský kurz komorní hudby se členy Vídeňských filharmoniků

Komorní hudba je nazývána královskou interpretační disciplínou. Schopnost naslouchat svým hudebním kolegům, reagovat na jejich dech, vnímání času a zvuku a zároveň konsensuálně vnutit i svou vlastní hudební představu, jsou hudební disciplíny nadmíru těžké a vyžadují dlouhodobé sžívání členů komorních souborů. Říká se, že kdo si neprošel „komořinou“, není celým muzikantem. 

Dokladem toho budou i mistrovské kurzy komorní hry pod vedením 3 členů Vídeňských filharmoniků, houslistů Milana Šeteny a Martina Kubika společně s violoncellistou Edisonem Pashkem. Pro své kurzy vybrali tři díla v odlišném nástrojovém složení – Dvořákův smyčcový kvartet č. 10 Es dur, Brahmsův smyčcový kvintet č. 2 G dur a Schulhoffův smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella. A protože jak bylo řečeno, komorní hudba potřebuje čas, odehrají se tyto kurzy na půdorysu několika dní a budou završeny 23. září vystoupením jednotlivých souborů na společném koncertě v Galerii Akademie múzických umění v Praze. 

Zájemci o aktivní účast se mohou přihlásit formou zaslání svého uměleckého životopisu v délce maximálně 900 znaků na mail stehlikova@dvorakovapraha.cz, a to nejpozději do 31. 7. 2024. Věková hranice pro účast je 28 let.

Forma veřejného mistrovského kurzu je dalším příspěvkem Akademie klasické hudby v rámci Dvořákovy Prahy v úsilí o prohlubování uměleckého vzdělávání. Jako doprovodný program programové řady Pro budoucnost dává příležitost mladým umělcům setkat se u nástroje s mimořádnou uměleckou osobností a konzultovat vlastní pohled na interpretované dílo s umělci, jejichž zkušenosti z velkých mezinárodních pódií jsou neocenitelné. Mistrovský kurz je i jedinečnou příležitostí pro publikum nahlédnout do finální fáze přípravy interpretace. Není klasickou výukou, ale výměnou uměleckých názorů. Je vzrušujícím obrazem poslední přípravné fáze mladého interpreta před okamžikem, než s připraveným interpretačním tvarem vstoupí do koncertní arény, aby svůj umělecký názor sdělil publiku. 

  • Konec koncertu: 19:00

Interpreti

Prof. Milan Šetena

Houslista Milan Šetena se narodil v Praze, kde se už v útlém věku začal učit hrát na housle u Dr. Bedřicha Čapka v lidové škole umění v Lounských, kde také získal své první orchestrální zkušenosti v Pražském studentském orchestru pod vedením Vlasty a Mirko Škampových. 

V roce 1982  byl přijat  na pražskou konzervatoř  do třídy  prof. Františka Pospíšila . 

V době studií se  stal držitelem několika cen  houslových soutěží .V roce 1987  se stal koncertním mistrem v  Gustav Mahler Jugendorchesteru po vedením Claudia Abbada. V roce 1988 odešel do Vídně, kde po dvouletém studiu u prof.Alfreda Staara  vyhrál konkurz  do orchestru Vídeňské státní opery a v roce 1994 se stal členem Vídeňských filharmoniků. 


Kromě orchestrální činnosti je členem Komorního orchestru Wien–Berlin, Schulhoffova kvarteta, byl členem komorního orchestru Wiener Streichersolisten a Wiener Geigen kvarteta s nimiž vystupoval  po celém světě  a účinkoval na hudebních festivalech, jako festival Salzburger Festspiele, Schubertiade  ve Schwarzenbergu, Stars of the White Nights v Sankt Petersburgu atd. Jako sólista má za sebou řadu koncertů jak v Rakousku tak v zahraničí, společně s koncertním mistrem Vídeňských filharmoniků Rainerem Honeckem se v roce 2009 podílel na nahrávce CD Wertvolle Klänge.  

O rok později natočil s svou dlouholetou klavírní partnerkou  Marii Pospíšilovou Vigilante CD Wiener Romanzen a v roce 2012 následovala nahrávka slavných houslových romancí s orchestrem Vienna Clasical Players. Vedle orchestrální , komorní a sólove činnosti je Milan Šetena pravidelně zván na kurzy komorní hudby v Salzburgu a na mezinárodní hudební fórum ve slovinské Trentě. V roce 2012 byl členem poroty  mezinárodní soutěže Concertino Praga a v roce  2014 mezinárodní soutěže komorní hudby Antonína Dvořáka v Praze. 

V květnu 2019 obdržel Milan Šetena od rakouského prezidenta Alexandra Van der Bellena titul profesora. 

V létě 2020, 2022 a 2023 inicioval velmi úspěšné Mezinárodní hudební mistrovské kurzy ve Slavonicích www.immc.slavonice.com kde působil rovněž jako umělecký ředitel. 

V roce 2010 byly Milanu Šetenovi zapůjčeny rakouskou národní bankou mistrovské housle Sanctus Seraphin, Venedig 1733. 

zdroj: Milan Šetena

Prof. Milan Šetena - housle

Akademie múzických umění v Praze, Sál Martinů

Koncertní sál Bohuslava Martinů je součástí historicky cenného Lichtenštejnského paláce, který se nachází přímo naproti kostelu sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. S kapacitou 200 osob je především využíván pro komornější kulturní akce a absolventská vystoupení. Lichtenštejnský palác je od roku 1993 sídlem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (HAMU) v Praze.