L

OK

Pátek 13. září, 20.00

Vstupenky na tento koncert lze zakoupit on-line nebo od 30. srpna 2024 ve vstupenkovém centru v Rudolfinu. Vstupenky nelze zakoupit v Anežském klášteře.

Ceny vstupenek

490 – 390 Kč

Program

Václav Jindřich Veit: Smyčcový kvartet e mollLuigi Boccherini: Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto D dur, G. 448, „Fandango“Lukáš Sommer: Třetí dopis otci, kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto (světová premiéra)Antonín Dvořák: Dva valčíky, op. 54, B. 105Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 7, op. 108

„Buďme romantiky, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky romantik,“ mohl by pošeptat skladatel Václav Jindřich Veit nadporučíku Lukášovi, který říkal něco podobného o Češích. Veitova hudba dnes působí líbezně a hladce, ale český hudební romantismus v ní až v nedávné době nachází jeden ze svých základních kamenů. Na program svého koncertu zařadilo Veitovu hudbu i Sedláčkovo kvarteto, které se vyhledáváním zapomenutých pokladů dlouhodobě zabývá. Přispěje však také do exkluzivní Dvořák Collection provedením Dvou valčíků, které skladatel upravil z původní klavírní podoby pro smyčcové kvarteto. V kvintetu Luigiho Boccheriniho se k Sedláčkovcům připojí kytarista Lukáš Sommer, který program zpestří i vlastní novinkou. Strhující závěr koncertu obstará Dmitrij Šostakovič a jeho sedmý kvartet, který věnoval památce své manželky. 

Šostakovičův Smyčcový kvartet č. 7 v podání Jerusalem QuartetPřehrát
  • Dress code: dark suit
  • Uzavření sálu: 19:55
  • Konec koncertu: 21:40

Interpreti

Sedláčkovo kvarteto

Sedláčkovo kvarteto vzniklo při Akademii múzických umění v Praze v roce 2007 a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974–1994. Tradice je spojena rodinnou vazbou obou primáriů. Soubor se vyvíjel u významných českých i zahraničních pedagogů; u Jiřího Panochy během studia komorní hry na AMU v Praze a dále pod vedením členů renomovaných kvartet během četných kurzů (Keller Quartett, Artis Quartett Wien, Tel Aviv Quartet či Alban Berg Quartett).


Soubor vystupoval na mnoha významných akcích v České republice i v zahraničí, mj. na festivalu v rámci ISA, na festivalu Mladá Praha, Sukovy Křečovice v rámci Pražského jara, Nekonvenční žižkovský podzim, na Beethovenově festivalu v Teplicích, na festivalu Nitrianská hudobná jeseň, na festivalu Pablo Casalse v Prades a dalších.

Sedláčkovo kvarteto je nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu za rok 2016, je vítězem mezinárodní soutěže Karola Szymanowského v Katowicích (Polsko, 2014), vítězem Soutěže Bohuslava Martinů v Praze (2014), kde zároveň obdrželo Cenu za nejlepší interpretaci skladby B. Martinů. Dále je nositelem 3. ceny z Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka 2015 v Brně a 3. ceny z Mezinárodní soutěže Johannese Brahmse (Rakousko, 2013). Od sezony 2015/16 byl soubor zařazen na stipendijní Listinu Českého hudebního fondu. Kvarteto podporuje vznik nových děl mladé generace českých autorů, a stojí tak u četných premiér skladeb. Sedláčkovo kvarteto se zaměřuje především na tvorbu českých autorů, zvláště pak těch méně známých, ale tím spíš jedinečných a neoposlouchaných. Vydalo ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů CD s kvartety českých autorů (K. Slavický, S. Hořínka, B. Martinů, J. Teml). Dále natočilo s hobojistou Lukášem Pavlíčkem CD s kvartety F. A. Míči, W. A. Mozarta a A. Dvořáka. Během roku 2017 natočilo pro Český rozhlas komplet smyčcových kvartetů V. J. Veita (1806–1864). V březnu 2019 vydalo vlastním nákladem, a jako první na světě, CD se třemi kvartety Rafaela Kubelíka (1914–1996). V letošní sezoně 2019/2020 se věnuje nastudování kompletu kvartetů Karla Boleslava Jiráka (1891–1972) a jejich natočení pro Český rozhlas.

V letech 2022–2024 se soubor podílí na kompletním provedení smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka na festivalu Dvořákova Praha.

Zdroj: Sedláčkovo kvarteto

Sedláčkovo kvarteto

Lukáš Sommer

Lukáš Sommer (narozen 1984 v Českých Budějovicích) je přední osobnost mladé skladatelské generace. Absolvoval studia na Konzervatoři v Českých Budějovicích, Pražské konzervatoři a HAMU. Naplno se věnuje vlastní tvorbě a koncertní činnosti.


Je autorem významných orchestrálních skladeb, které byly s úspěchem uvedeny u nás i v zahraničí (Koncert pro harfu a orchestr, Ostny v závoji – kantáta na texty Bohuslava Reynka, Dopis otci – koncert pro flétnu a orchestr, Judita – symfonie pro varhany a smyčcový orchestr aj.). Těžištěm jeho tvorby je komorní hudba, často vznikající na objednávku předních interpretů, jakými jsou Epoque Quartet, Sedláčkovo kvarteto, Pražské kytarové kvarteto nebo Virginia Tech Percussion Ensemble (2 smyčcové kvartety, Chicago steps – kytarový kvartet, Sonáta pro flétnu a klavír, Tance a chmury – hobojový kvintet). Od roku 2015 Sommer vytvořil i několik rozlehlých vokálních kompozic na objednávku operních a vokálních těles-Pražští Pěvci, Pražský filharmonický sbor, Opera studio Praha, Opera Diversa (Časoplet – opera/komiks, Alchymista – příběh pro smíšený sbor a ansámbl, Missa brevis, Sindibád – dětský muzikál).

Své skladby napsal na objednávku festivalů Pražské jaro (Dopis otci – koncert pro flétnu a orchestr), Opera Barga (Partita pro klavír), Festival delle Nazioni (Two days in Delhi), Concerto Bohemia (Monolit – koncert pro dechový orchestr a bicí nástroje), Concentus Moraviae (Coffee with Ennio M.), Chicago Latin American Festival (Travel diary for guitar solo), Hudba Znojmo (Concerto Moraviae for violin and orchestra) a dalších.

Spolupracuje s předními českými i světovými umělci jako je britský dirigent a hobojista sir Nicholas Daniel, francouzský flétnista Carlo Jans, britsko-australská dirigentka Jessica Cottis, ředitelka dechové sekce na Colorado State University Rebecca Phillips, pianistka Gaia Sokoli a další. Z českých umělců je to například houslista Pavel Šporcl, harfistka Jana Boušková, hobojista Vilém Veverka. Jako skladatel spolupracoval s Košickou Filharmonií, Českým národním symfonickým orchetrem, Cameristi di Fiorentina, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, Sedunum String Orchestra, či se soubory Civitas Ensemble, Solaris 3, Colorado Chamber Winds, C´mon Ensemble, Epoque Quartet.

Ve své tvorbě vychází z tradice evropské skladatelské školy, kterou obohacuje o ingredience netradičních skladatelských postupů. Rád se vydává za hranice klasické hudby a snaží se propojit vlivy etnické, jazzové a klasické hudby. Rád se nechává ovlivnit "náladou" publika a vytváří vždy program koncertu jako ucelený zážitek podle daného místa, často s prvky improvizace a dialogu s diváky.

V roce 2017 získala jeho skladba La fine del tempo (Konec času) první cenu v mezinárodní skladatelské soutěže Concorso Novaro, předseda poroty Krzystof Penderecki skladbě udělil také Cenu kritiky a Cenu publika.

V roce 2018 napsal na objednávku Nadace Vize 97 operu Časoplet ke 100. výročí samostatného státu. Jeho skladba na objednávku Pavla Šporcla Gala Violin byla nominována v kategorii Soudobá skladba roku na Classic Prague Awards.

Působí jako hudební aranžér, zakladatel a jednatel aranžérské divize Tone.Point, se kterou realizoval některé mezinárodní komerční projekty pro americký, japonský a německý trh. Doménou skupiny jsou celovečerní orchestrální projekty v oblasti popové a filmové hudby.

Zcela svébytnou linií Sommerovy tvorby je jeho autorský kytarový recitál, který prezentoval od roku 2012 na mnoha pódiích u nás i v zahraničí. Skladby jsou často inspirované konkrétními místy (Por caminos de Sagunto, Savana, Cestovní deník – cyklus pro kytaru), poezií současných básníků (Bezvětří, Regina Coeli, Byli jsme?) a osobním životem (Neopouštěj mě..., Ukolébavka pro Tyšiho, Druhý dopis otci). Sommer pravidelně koncertuje na festivalech v Chicagu, New Yorku, Novém Dillí, Norimberku, Milánu, Florencii, Manile aj. Pro svou žánrovou pohotovost bývá Sommer často zván na improvizační projekty s prvky divadla, pantomimy a muziko-terapie.

V roce 2014 vyšlo ve William Recording Sommerovo autorské album Savana!, které je zároveň poctou českým výrobcům kytar. Jako jediné album klasické kytary střídá několik rozdílných nástrojů a tvoří tak jedinečnou sondu do zvuků kytary.

V roce 2019 vydalo nakladatelství Barenreitr jeho učebnici „Chci být kytarista“. Kniha je založena na otevřeném přístupu a vlastní tvořivosti dětí, které mohou často skladbu dotvořit, rozhodnout o jejím konci, rytmu i melodii.

Jeho autorský debut v Kennedy Center of Performing Arts ve Washingtonu se sólovým recitálem v prestižní Carnegie Hall, který se měl uskutečnit v květnu 2020, se bohužel nekonal. Koncert na Pražském jaru se uskutečnil bez diváků v Národním technickém muzeu.

Lukáš se ve volném čase věnuje cestování, výletům do opuštěných končin, odkud čerpá inspiraci pro svou hudbu. Jeho koníčkem je duchovní rozvoj, východní filosofie a meditace. Jeho vášní jsou kytary všech druhů, za kterými se vydává do různých zemí, a jeho skladby často vznikají pro konkrétní nástroj z dílny neznámých tvůrců. 

zdroj: Lukáš Sommer

Lukáš Sommer - kytara

Anežský klášter

Anežský klášter na Františku je považován za první gotickou stavbu nejen v Praze, ale v Čechách obecně. Byl založen králem Václavem I. v letech 1233–34 z podnětu jeho sestry, přemyslovské princezny Anežky pro řád klarisek, který Anežka uvedla do Čech a jehož byla první představenou. Předchůdcem kláštera byl špitál. Klarisky vznikly původně jako odnož řádu sv. Františka z Assisi, klášteru se kdysi také říkalo Pražské Assisi. Anežka byla mimořádnou duchovní osobností 13. století. Kromě tohoto kláštera klarisek, kde se stala abatyší, založila i jediný český církevní řád - špitální řád křižovníků s červenou hvězdou. Anežka Česká byla svatořečena v r. 1989.