OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ A UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ NA WEBOVÉ PLATFORMĚ

1. Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky”) upravují práva a povinnosti Prodávajícího: Akademie klasické hudby, z. ú., se sídlem Maiselova 25/4, Staré Město, 110 00 Praha 1  Nové Město, IČ 267 25 347, vedená u Městského soudu v Praze se spisovou značkou U 527 (dále jen „Prodávající”) a kupujících (dále jen „Zákazník”), kteří na oficiálních webových stránkách Prodávajícího www.dvorakovapraha.cz zakoupí produkt: „DÁRKOVÝ POUKAZ NA NÁKUP VSTUPENEK” (dále jen „poukaz”).

2. Prodej online poukazů se realizuje v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pozdějším znění, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a též Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

3. Poukaz vydává Prodávající. 

4. Poukazem se pro účely těchto Podmínek rozumí mezi osobami přenositelná konkrétní poukázka dle aktuální nabídky internetového obchodu www.dvorakovapraha.cz bez konkrétního termínu pouze s omezením maximálního možného data čerpání, která má peněžní hodnotu a jejímž předmětem je právo jejího majitele využít ji při hrazení nabízené služby tj. koupí vstupenek. 

5. Okamžikem prodeje je poukaz zaveden do elektronického systému Prodávajícího a databáze vydaných poukazů. Poukaz lze uplatnit i po částech až do plného vyčerpání výše hodnoty poukazu na nákup vstupenek, není možné jej vyměnit zpět za protihodnotu ve formě peněz.

6. Poukaz má platnost 1 rok od data uvedeného na poukazu a lze jej uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti; jeho neuplatněním v této době tento produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny. 

7. Poukaz lze uplatnit on-line na webové adrese Prodávajícího www.dvorakovapraha.cz zadáním číselného kódu uvedeném na poukázce. 

8. V případě, že Zákazník při koupi zboží uplatní poukaz na zboží, jehož cena bude nižší, než je nominální hodnota poukazu, má Zákazník právo zbylou nevyužitou hodnotu poukazu využít na další nákup, avšak pouze po dobu platnosti poukazu. V případě překročení hodnoty poukazu při jeho uplatnění, Zákazník přeplatek uhradí přímo jednou z nabízených platebních možností. 

9. Prodávající má právo tyto podmínky kdykoliv změnit. OP, jež se již staly součástí smlouvy, však měnit nelze bez souhlasu smluvních stran, v průběhu platnosti jedné emise OP změnit nelze.

10. Zákazník je povinen Dárkový poukaz chránit před poškozením, zneužitím, falzifikací, pozměňováním či upravováním. Ztrátou, odcizením či zneužitím poukazu nevzniká Zákazníku právo na vydání náhradního poukazu. Prodávajícího nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození, zneužití či zničení poukazu. 

11. Koupí produktu „DÁRKOVÝ POUKAZ NA NÁKUP VSTUPENEK”, Zákazník potvrzuje, že se seznámil s OP, že jim porozuměl a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.