RUDOLFINUM

Alšovo nábřeží 12

110 00 Praha 1 - Staré Město

Rudolfinum je jednou z nejvýznamnějších novorenesančních staveb v České republice. Svým pojetím víceúčelového kulturního domu bylo již v době svého vzniku unikátem evropského významu. Společným projektem dvou významných českých architektů Josefa Zítka a Josefa Schultze byla postavena velkolepá budova, která v sobě sloučila koncertní produkce, galerii a muzeum. Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885 za přítomnosti rakouského korunního prince Rudolfa, na jehož počest byla budova nazvána Rudolfinum. V roce 1896 proběhl v hlavní koncertní síni Rudolfina vůbec první koncert České filharmonie. Taktovky se tehdy ujal skladatel Antonín Dvořák, po němž byl poté koncertní sál pojmenován.

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC - SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13

118 00 Praha 1 – Malá Strana

Koncertní sál Bohuslava Martinů je součástí historicky cenného Lichtenštejnského paláce, který se nachází přímo naproti kostelu sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. S kapacitou 200 osob je především využíván pro komornější kulturní akce a absolventská vystoupení. Lichtenštejnský palác je od roku 1993 sídlem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (HAMU) v Praze.

ČESKÝ ROZHLAS, STUDIO S1

Vinohradská 12

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Studio S1 je největší studio v Českém rozhlase v Praze, jeho provoz byl zahájen 11. června 1935 slavnostním koncertem. Je to hlavní domácí studio Symfonického orchestru Českého rozhlasu a je určeno pro nahrávání klasické hudby (zejména symfonické a komorní). Kromě nahrávání se zde konají i přímé přenosy, koncerty, živé nahrávky menších těles s publikem a nejrůznější akce. V letech 2009–2013 prošlo studio celkovou přestavbou a modernizací. Vnitřní stěny studia jsou postaveny na základové betonové desce, která „plave“ na speciálním gumovém odpružení (tzv. sylomeru) a tím tlumí vibrace a nízkofrekvenční hluk z železničních tunelů a okolní budovy. Vznikl tak akusticky jedinečný prostor s kubistickým vzhledem. Celková koncepce, design a provedení studia jsou unikátní a mohou se srovnávat s nejvýznamnějšími koncertními a nahrávacími prostory v Evropě.

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY

Dušní

110 00 Praha 1 - Staré Město

V místech, kde dnes stojí kostel svatých Šimona a Judy a Nemocnice Na Františku, založil před rokem 1354 Bohuslav z Olbramovic špitál, jehož součástí byla i nezbytná kaple svatých Šimona a Judy, kazatelů Evangelia v Mezopotámii a Sýrii, kterou vysvětil tehdejší arcibiskup pražský a blízký spolupracovník Karla IV. Arnošt z Pardubic. Kaple byla postupně přestavována a rozšiřována, krátce před rokem 1620 nekatolickými církvemi dokonce tak velkoryse a průkopnicky, že měla ambici stát se vážným ideovým i konstrukčním konkurentem svatovítské katedrále. Následně po dlouhou dobu probíhaly další rekonstrukce a přístavby, byla prováděna bohatá vnitřní výzdoba, vztyčeny oltáře, instalovány sochy a vše bylo završeno iluzivní malbou presbyteria dokončenou roku 1773 Josefem Hagerem. V letech 1989–1993 proběhla za podpory hlavního města Prahy rozsáhlá proměna kostela na koncertní sál a objekt byl předán ke spravování Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK. V roce 2020 kostel odkoupilo Hlavní město Praha a v roce 2021 jej svěřilo Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK, který tento prostor využívá jako koncertní síň pro své abonentní koncerty komorní hudby.

Původní kostel tvořil součást špitálu a kláštera Milosrdných bratří Na Františku. V 18. století byl upraven do stylu vrcholného baroka a byly zde nainstalovány varhany, na které později hrával například W. A. Mozart nebo Joseph Haydn a které slouží dodnes.

 

Zdroj informací z oficiální webové stránky FOK.

BETLÉMSKÁ KAPLE – AULA ČVUT

Betlémské náměstí 4

110 00 Praha 1 – Staré Město

Betlémská kaple byla založena roku 1391 pro česká kázání. Založení kaple byl významný čin, o čemž svědčí účast pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna i zájem krále Václava IV. V letech 1402–1413, kdy zde kázal mistr Jan Hus, získalo místo značnou oblibu. V roce 1786 byla stavba z větší části zbourána, v 50. letech 20. století však byla postavena replika původní podoby s použitím zachovaných fragmentů zdiva. Od roku 1962 je Betlémská kaple národní kulturní památkou, její prostory dnes slouží jako slavnostní aula ČVUT a místo pro konání kulturních a jiných akcí.

 

Zdroj informací z oficiálního turistického portálu města Praha.

BOŘISLAVKA CENTRUM

Evropská 866/65

Praha 6

Nová dominanta Evropské třídy v sobě snoubí soudobou architekturu a umění. Architektonický návrh je dílem uznávaného pražského ateliéru AULÍK FIŠER ARCHITEKTI. Členitá budova umožňuje nadstandardní veřejnou prostupnost soukromým pozemkem o výměře 12 200 m2 a vytváří řadu atraktivních veřejných prostor, které se společně s obchodní pasáží stávají přirozeným místem setkávání pro 100 000 obyvatel spádové oblasti.

 

Zdroj informací z oficiální webové stránky Bořislavka centrum.

ANEŽSKÝ KLÁŠTER 

U Milosrdných 17

110 00 Praha 1 - Staré Město

Anežský klášter na Františku je považován za první gotickou stavbu nejen v Praze, ale v Čechách obecně. Byl založen králem Václavem I. v letech 1233–34 z podnětu jeho sestry, přemyslovské princezny Anežky pro řád klarisek, který Anežka uvedla do Čech a jehož byla první představenou. Předchůdcem kláštera byl špitál. Klarisky vznikly původně jako odnož řádu sv. Františka z Assisi, klášteru se kdysi také říkalo Pražské Assisi. Anežka byla mimořádnou duchovní osobností 13. století. Kromě tohoto kláštera klarisek, kde se stala abatyší, založila i jediný český církevní řád - špitální řád křižovníků s červenou hvězdou. Anežka Česká byla svatořečena v r. 1989.