RUDOLFINUM

Alšovo nábřeží 12

110 00 Praha 1 - Staré Město

Rudolfinum je jednou z nejvýznamnějších novorenesančních staveb v České republice. Svým pojetím víceúčelového kulturního domu bylo již v době svého vzniku unikátem evropského významu. Společným projektem dvou významných českých architektů Josefa Zítka a Josefa Schultze byla postavena velkolepá budova, která v sobě sloučila koncertní produkce, galerii a muzeum. Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885 za přítomnosti rakouského korunního prince Rudolfa, na jehož počest byla budova nazvána Rudolfinum. V roce 1896 proběhl v hlavní koncertní síni Rudolfina vůbec první koncert České filharmonie. Taktovky se tehdy ujal skladatel Antonín Dvořák, po němž byl poté koncertní sál pojmenován.

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE

Areál Výstaviště 67

170 00 Praha 7 - Bubeneč

Výstaviště Praha, které se nachází na Praze 7, je historickým volnočasovým areálem. Tento areál vznikl oddělením části parku Královské obory během Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 k oslavě 100. výročí první Průmyslové výstavy z roku 1791. Právě zde byla poprvé v českých zemích použita architektura s montovanou železnou konstrukcí. Palác byl dokončen za deset měsíců v roce 1891, přestože bylo v té době výstaviště postiženo povodní a těžkými mrazy. Tato stavba je významnou uměleckou i technickou památkou a slouží k výstavám, festivalům a dalším kulturním a zábavním akcím. Od února 2022 probíhá v areálu rekonstrukce a dostavba budov.

BETLÉMSKÁ KAPLE – AULA ČVUT

Betlémské náměstí 4

110 00 Praha 1 – Staré Město

Betlémská kaple byla založena roku 1391 pro česká kázání. Založení kaple byl významný čin, o čemž svědčí účast pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna i zájem krále Václava IV. V letech 1402–1413, kdy zde kázal mistr Jan Hus, získalo místo značnou oblibu. V roce 1786 byla stavba z větší části zbourána, v 50. letech 20. století však byla postavena replika původní podoby s použitím zachovaných fragmentů zdiva. Od roku 1962 je Betlémská kaple národní kulturní památkou, její prostory dnes slouží jako slavnostní aula ČVUT a místo pro konání kulturních a jiných akcí.

 

Zdroj informací z oficiálního turistického portálu města Praha.

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC (HAMU) - SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13

118 00 Praha 1 – Malá Strana

Koncertní sál Bohuslava Martinů je součástí historicky cenného Lichtenštejnského paláce, který se nachází přímo naproti kostelu sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. S kapacitou 200 osob je především využíván pro komornější kulturní akce a absolventská vystoupení. Lichtenštejnský palác je od roku 1993 sídlem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (HAMU) v Praze.

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC (HAMU) - MALÝ KLAVÍRNÍ SÁL

Malostranské náměstí 13

118 00 Praha 1 – Malá Strana

Místem konání mistrovských kurzů bude Malý klavírní sál (místnost č. 1034), který se nachází v sídle Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění – v pozdně barokním Lichtenštejnském paláci na Malé Straně v Praze. Součástí budovy je také koncertní sál Bohuslava Martinů s kapacitou 200 osob a koncertní sál Galerie pro 130 osob. Oba sály slouží hlavně k pořádání absolventských koncertů a komornějších akcí. Palác je chráněn jako kulturní památka České republiky.

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC (HAMU) - GALERIE

Malostranské náměstí 13

118 00 Praha 1 – Malá Strana

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří součástí akademie. Navázala tím na mistrovskou školu Pražské konzervatoře (druhého nejstaršího učiliště tohoto typu v Evropě). Sídlo instituce se nachází v historickém centru Prahy v prostorách malostranského Lichtenštejnského a Hartigovského paláce.

Galerie je koncertní sál pro cca 130 posluchačů se dvěma klavíry Steinway a cembalem se nachází v suterénu paláce, rozsáhlém klenutém sále a konají se zde především komorní koncerty. 

BOŘISLAVKA CENTRUM - ARTIUM

Evropská 866/65

Praha 6

Artium by KKCG je veřejnosti volně přístupný prostor pro umění všech žánrů, který vdechuje umělecký život Bořislavce a obohacuje kulturní život Prahy 6 i celé metropole. Pravidelně se zde konají výstavy, koncerty a další kulturní akce. Prostor, který je pro umění a kulturu netradiční, umožňuje návštěvníkům zažít a zkoumat umění mnoha žánrů, často propojeným v jedinečný zážitek. V době konání festivalu Dvořákova Praha si diváci například mohou projít i rozsáhlou výstavu fotografických instalací Jarmily Štukové s názvem My a ti druzí. 

Koncerty uváděné v rámci Dvořákovy Prahy jsou benefiční a jejich výtěžek přispěje k podpoře mladých talentovaných hudebníků.

ANEŽSKÝ KLÁŠTER 

U Milosrdných 17

110 00 Praha 1 - Staré Město

Anežský klášter na Františku je považován za první gotickou stavbu nejen v Praze, ale v Čechách obecně. Byl založen králem Václavem I. v letech 1233–34 z podnětu jeho sestry, přemyslovské princezny Anežky pro řád klarisek, který Anežka uvedla do Čech a jehož byla první představenou. Předchůdcem kláštera byl špitál. Klarisky vznikly původně jako odnož řádu sv. Františka z Assisi, klášteru se kdysi také říkalo Pražské Assisi. Anežka byla mimořádnou duchovní osobností 13. století. Kromě tohoto kláštera klarisek, kde se stala abatyší, založila i jediný český církevní řád - špitální řád křižovníků s červenou hvězdou. Anežka Česká byla svatořečena v r. 1989.

BESEDNÍ DŮM BRNO

Husova 534/20

602 00 Brno-město

Besední dům je jednou z nejvýznamnějších staveb v historickém centru Brna. Tato kulturní svatyně byla mimo jiné působištěm mimořádného skladatele a dirigenta Leoše Janáčka. Janáčkovo jméno přitahuje do Brna jeho hudební obdivovatele z celého světa.