Kniha Vyznání v F dur

Tak jako na festivalu oslavujeme život a dílo geniálního skladatele Antonína Dvořáka, rozhodli jsme se v Akademii klasické hudby uctít jeho vnuka, velkého strážce Dvořákova odkazu a našeho vzácného přítele Antonína Dvořáka III.

Antonín Dvořák III. zemřel na jaře roku 2017. Zanechal po sobě paměti ve formě vyznání, které dokončil půl roku před svým odchodem. Ne náhodou si pro ně zvolil tóninu F dur. Jak sám napsal, je to tónina Dvořákova Amerického kvartetu, při jehož poslechu si poprvé uvědomil, že je potomkem tak slavného umělce. Antonín III. sice nezdědil hudební nadání, ale vše nahrazoval podporou těch, kdo se na zachování odkazu podíleli. Stál u zrodu Dvořákovy Prahy, byl čestným členem festivalového týmu a účastnil se festivalu od prvního koncertu prvního ročníku. Do rukou našeho týmu vložil i svůj rukopis, který nyní vydáváme knižně.

Knihu Antonína Dvořáka III. „Vyznání v F dur“ doplněnou o fotografie z rodinného archivu a kompletní rodokmen rodiny Antonína Dvořáka můžete získat jako dárek, pokud se rozhodne stát Přítelem festivalu Dvořákova Praha a symbolicky tak pokračovat v podpoře, kterou dříve Dvořákově Praze věnoval on sám.

Chci získat knihu pamětí Antonína Dvořáka III. a stát se přítelem festivalu

Odeslání formuláře a žádosti o informace vás nezavazuje k členství.

Moje festivalové místo

Získejte na festivalu Dvořákova Praha své osobní místo a s ním i jistotu, že kdykoliv zavítáte na naše koncerty, budete vždy usazeni podle svého gusta. Adopcí sedačky ve Dvořákově síni nebo Anežském klášteře nám pomůžete a navíc oplátkou získáte:

 • Rezervaci vybraného místa v sále na všechny koncerty, které se v daném roce a sále v rámci festivalu Dvořákova Praha uskuteční. Rezervace je platná 2 měsíce od zveřejnění programu a zahájení prodeje vstupenek.
 • Uvedení v seznamu podporovatelů na oficiálních stránkách festivalu Dvořákova Praha.
 • Uvedení v seznamu podporovatelů v denních programech.

Adopcí osobního místa v sále přispíváte na pronájem koncertních sálů a zkušeben. Každoročně se tyto náklady blíží částce 3 miliony korun. Z příjmů ze vstupného jsme pokryli 24 % celkových nákladů festivalu.

Stáhněte si informační leták a registrační formulář:

Stáhnout

Klub přátel

Milujete Antonína Dvořáka, vnímáte hodnotu jeho uměleckého odkazu a fandíte našemu festivalu? Místo v našem mecenášském orchestru čeká právě na vás. Stále hledáme nové členy, kteří společně s námi rozezní symfonie (nejen) našich srdcí. Mecenáši jako vy jsou pro nás totiž nesmírně důležití - až 50 % rozpočtu festivalu přichází od partnerů a vás, obdivovatelů odkazu Antonína Dvořáka a fanoušků Dvořákovy Prahy.

Který nástroj bude ten váš?

V dobrém orchestru nenajdete jediný (byť sebemenší) nástroj, který by tam byl zbytečně. Stejně tak je pro nás důležitý a nepostradatelný každý podporovatel. Prohlédněte si sekce mecenášského orchestru a vyberte si v něm své místo.

Sekce SMYČCOVÉ NÁSTROJE je připravena pro přátele festivalu (1.500 Kč a více)
Ačkoliv smyčcové nástroje patří v orchestru k nejpočetnějším a může se zdát, že individualita v této skupině zaniká, často hrají jako celek hlavní téma. Vaše role v orchestru nemusí být na první pohled patrná, ovšem bez Vás by to prostě nešlo.

Sekce BICÍ NÁSTROJE náleží bronzovým mecenášům (20.000 Kč a více)
Bicí odjakživa udržovaly správný rytmus orchestru a v symfonickém toku jsou nepřeslechnutelné. Díky Vaší pomoci v této sekci se nemůže stát, že by tympány z ničeho nic zaduněly v nepravou chvíli.

Sekce DECHOVÝCH NÁSTROJŮ sdružuje stříbrné mecenáše (50.000 Kč a více)
Udělá-li takový flétnista či fagotista chybu, je to okamžitě znát. Proto jsou v kvalitním orchestru jenom špičkoví dechoví hráči. Přidejte se k nim.

SÓLOVÍ HRÁČI jsou výjimeční stejně jako zlatí mecenáši (100.000 Kč a více)
Nestačí Vám být jedním z mnoha a raději hrajete první housle? Vítejte mezi předními sólovými hráči našeho orchestru.

Členství je určeno pro privátní i korporátní dárce. Jeho platnost je vždy jeden kalendářní rok (ročník festivalu). Podpora má formu daru.

Jak použijeme vaši podporu?

Naším cílem je nejen shromažďovat finanční příspěvky tolik potřebné pro zajištění programové a organizační kvality festivalu, ale získat i materiální či morální podporu, která nám pomůže rozvíjet konkrétní projekty, jež jsou s festivalem úzce spjaty. Finance, zkušenosti, vědomosti a osobní angažovanost členů KLUBU MECENÁŠŮ směřujeme do těchto oblastí:

 • péče o kulturní dědictví a odkaz světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka (festival Dvořákova Praha),
 • propagace českého hudebního umění doma i v zahraničí (Cena Antonína Dvořáka),
 • podpora mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu (Cena Antonína Dvořáka, Den D a Klub mladých).

Chci se dozvědět více a stát se členem

Odeslání formuláře a žádosti o informace vás nezavazuje k členství.

Kontaktujte nás

Klub přátel festivalu Dvořákova Praha
Akademie klasické hudby, z. ú.
Palackého 1/740, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 26725347, DIČ: CZ26725347

Robert Kolář, ředitel Akademie klasické hudby
kolar@dvorakovapraha.cz

Klára Bumbálková, výkonná ředitelka
bumbalkova@dvorakovapraha.cz

Mona Janovská, manažerka Klubu přátel
janovska@dvorakovapraha.cz 

Podporují nás

S vděkem a úctou se stavíme ke všem, kteří s námi sdílejí naše nadšení a podporují nás v našem úsilí v roce 2018. Děkujeme za důvěru!

Stříbrní mecenáši

 • DEK a.s.
 • Miroslav Kalousek

Bronzoví mecenáši

 • Eliška Hašková-Coolidge
 • HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář
 • Zuzana Janečková
 • Ivana Juráňová
 • Ivana Kranichová
 • Vít Škop

Přátelé festivalu

 • Jan Bárta
 • Radka a Josef Bínovi
 • Karla Bumbálková
 • Alexandr Kadavý
 • Jaroslava Kubátová
 • Milan Kroulík
 • Renata a Bohuslav Ledlovi
 • Jan Litomiský
 • Milena Pavlíková
 • František Staněk
 • Pavla Strnadová
 • Jolana Šoltészová
 • Otto Tyller
 • Luboš Veselý

Festivalové místo adoptovali

 • Martin Chromec
 • Alexandr Kadavý
 • Kateřina a Tadeáš Kopečkovi
 • Jan Ksandr
 • Valentin Stroyakovski
 • Olga Trnková
 • Barbara a Radka Vondrašovy

Děkujeme i dalším, kteří si nepřejí být jmenováni.

Partneři Klubu mecenášů