Pro budoucnost

„Festival Dvořákova Praha se stává naší nedílnou součástí a je pro nás obrovskou inspirací a přínosem. Děkujeme za tak milé přijetí.“

 Irena Vítová, Bulb

Programová řada Pro budoucnost představuje projekty zaměřené na vzdělávání a podporu mladých umělců. Každoročně festival hostí finálový koncert soutěže Concertino Praga. Se záměrem posílit vzdělávání v oboru orchestrální hry jsme v roce 2020 pod názvem Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy představili projekt festivalového studentského orchestru, na nějž s každým ročníkem navazujeme obdobnými počiny, které posilují vzdělávání budoucích profesionálů v oblasti orchestrální a komorní hry. Taková vystoupení na prestižním festivalu v kontextu dalších koncertů světových interpretačních špiček pomáhá mladým hudebníkům získávat neocenitelné zkušenosti. Veřejné mistrovské kurzy naopak dávají příležitost mladým umělcům setkat se přímo u nástroje s mimořádnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi a konzultovat s nimi svůj vlastní pohled na interpretované dílo. A to jsou zkušenosti, které jsou pro mladé začínající umělce nesmírně cenné.

Svým příspěvkem podpoříte mladé nadějné hudebníky, jejichž talent a píle je předurčuje k profesionální kariéře a k případnému návratu na festival v roli profesionálních umělců.