Antonín Dvořák

Antonín Dvořák (8. září 1841 – 1. května 1904) náleží k mimořádným osobnostem české i světové hudební kultury. Jeho skladatelský odkaz patří k základním pilířům světového kulturního dědictví. Již za svého života se stal v celosvětovém kontextu nejhranějším českým autorem a nejproslulejším českým umělcem vůbec.

Všestrannost jeho tvorby je pozoruhodná. Dvořákovo dílo zahrnuje (kromě baletu) všechny hudební formy: od symfonií, symfonických básní, rapsodií, serenád a instrumentálních koncertů přes nejrůznější žánry hudby komorní, písně, sbory a opery až po velká vokálně instrumentální díla kantátová a oratorní. Také co do kvantity patří Dvořák mezi nejplodnější autory své doby.

Komplexní zdroj informací o Antonínu Dvořákovi najdete na www.antonin-dvorak.cz.

Užitečné odkazy

Hledáte více informací o Antonínu Dvořákovi? Navštivte stránky našich partnerských webů: