Doprovodné akce

Každoročně je pro návštěvníky festivalu připraveno několik doprovodných akcí. Na své si přijdou milovníci historie, rodiny s dětmi a samozřejmě hudební nadšenci. Programy akcí se tradičně prolíná odkaz i dílo Antonína Dvořáka. 

Po stopách Antonína Dvořáka

Festivalová ouvertura v místech spjatých s životem a dílem A. Dvořáka. Již tradičně směřuje cesta festivalových hostů poslední neděli před zahájením Dvořákovy Prahy po stopách Antonína Dvořáka. Cyklus výletů Po stopách přivádí posluchače do autentických a pohříchu dosud málo známých míst, spojených s životem našeho největšího skladatele, která ožívají hudbou i zapáleným výkladem festivalového muzikologa, dr. Davida Beveridge. Dosud hosté zavítali do Lužan (2013), Zlonic (2014), Vysoké u Příbramě (2015), Nelahozevsi (2016), Kroměříže (2017), Prahy (2018) a do Plzně (2019).

Letošní výlet nás zavede severovýchodně od Prahy na zámek Sychrov. Zde žil Dvořákův snad nejbližší přítel Alois Göbl, tajemník a patronátní komisař knížat Rohanů. Skladatel ho tu koncem 19. století mnohokrát navštívil. Během svých pobytů nejen hrával na varhany v zámecké kapli, ale hlavně komponoval. Vytvořil tu mimo jiné skicu k Houslovému koncertu a v různých etapách zde pracoval na podstatných úsecích opery Dimitrij. V blízkém městě Turnov se uskutečnila světová premiéra Klavírního tria g moll. Ti, kteří se poslední srpnovou neděli nechají vylákat na Sychrov, získají jedinečnou možnost vyslechnout v zámecké kapli čtyři skladatelovy duchovní písně s varhanním doprovodem, které v tomto místě vznikly a také zazněly ve své premiéře. Při procházce zámeckým parkem mohou návštěvníci dojít k bývalému zájezdnímu hostinci, který při svém pobytu využívala rodina Dvořákových. Dalším autentickým místem je budova dnešní Zámecké restaurace, v jejímž prvním patře se nacházel byt Aloise Göbla, který skladateli často sloužil jako zázemí. Výlet zakončíme koncertem v Zámecké galerii, kde zazní zmíněné Klavírní trio g moll, Finale z Houslového koncertu a lyrické i dramatické výstupy z opery Dimitrij. Program tradičně doplní odborným výkladem festivalový muzikolog dr. David Beveridge.

Program výletu Po stopách AD

14.15 Zámecká kaple, čtyři duchovní písně A. Dvořáka s varhanním doprovodem, výklad festivalového muzikologa dr. Davida Beveridge (vstup zdarma)

14.45 - 16.15 Možnost procházky zámeckým parkem k bývalému zájezdnímu hostinci a bytu Aloise Göbla, případně prohlídka zámku (rezervace prohlídek v pokladně Státního zámku Sychrov nebo online na www.zamek-sychrov.cz)

16.30 Zámecká galerie, hlavní koncert (vstupné 150 Kč, rezervace zde)

Setkání po potlesku

Setkání s interprety po závěrečném potlesku jsou už tradicí Dvořákovy Prahy. První „hovor H“, totiž debata o fenoménu Hudba, se konal s mladým violoncellistou Narekem Hakhnazaryanem v roce 2014 a byl úspěšnou náhodou, která zapustila kořínky. Setkání po potlesku moderované Jiřím Vejvodou mívají přátelskou atmosféru a vždy se najde prostor i pro dotazy diváků. Hudebníci odkládají nástroje a přidávají k zážitku z koncertu něco navíc. Často dojde i na „historky z natáčení“, které divákům zprostředkují nový pohled na to, co stojí za přípravami koncertů.

Rodinný den

Rodinný den Dvořákovy Prahy je dnem sdílené radosti z hudby pod širým nebem i zábavnou hrou přibližující inspirativní osobnost Dvořáka a Prahu Dvořákovy doby dětem i jejich rodičům.