Program

Dvořák Collection Dvořák Collection

V loňském roce byl v rámci Dvořák Collection završen dvouletý projekt, který představil všechna díla pro sbor a orchestr. Dvořákovskou sběratelskou kolekci letos doplníme souborným provedením instrumentálních koncertů. Zazní nejen nejslavnější Koncert pro violoncello a orchestr h moll v podání violoncellisty Kiana Soltaniho, ale i Koncert pro housle a orchestr a moll v interpretaci kurátora komorní řady Gila Shahama. Klavírní koncert g moll se rozezní pod prsty klavíristy Iva Kahánka. Pozoruhodnou událostí bude dvojí provedení méně známého Koncertu pro violoncello a klavír A dur, a to v podání Jiřího Bárty v originální verzi s klavírem a v podání Tomáše Jamníka v orchestrální verzi instrumentované Jarmilem Burghauserem.

zpět

Opera in Concert Opera in Concert

Po úspěšném provedení Dvořákovy opery Alfred v roce 2014 pokračuje dramaturgie festivalu v myšlence uvádění méně známých autorových děl. Akademie klasické hudby zajistila digitalizaci rukopisných materiálů Dvořákovy opery Král a uhlíř, díky které je nyní možné koncertně uvést její 1. zhudebnění z roku 1871, jehož první a de facto poslední veřejné provedení proběhlo v roce 1929 na půdě Národního divadla. Tohoto náročného úkolu se ujme Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem, Pražský filharmonický sbor a celá řada pěveckých osobností v čele s Kateřinou Kněžíkovou, Richardem Samkem, Jozefem Bencim, Lucií Hilscherovou a dalšími. Tento počin zdokumentuje zvukovým záznamem Český rozhlas.

zpět

Česká filharmonie Česká filharmonie

Po letech věnovaných dílu Antonína Dvořáka obrátí rezidenční orchestr festivalu svou pozornost k jednomu z Dvořákových nejbližších uměleckých přátel – Petru Iljiči Čajkovskému. Dílo obou autorů spojuje obdivuhodná invenční bohatost, kompoziční mistrovství, inspirace národní melodikou i neskutečná tvůrčí plodnost. Nejznámější klavírní koncert b moll zazní v podání klavíristy Kirilla Gersteina, houslový koncert D dur přednese Renaud Capuçon a sólového violoncellového partu ve Variacích na rokokové téma se ujme Gautier Capuçon. V průběhu několika dní tak dojde k nepřímému srovnání koncertantních děl obou autorů. To vše doplní provedení symfonií č. 5 e moll a č. 6 h moll „Patetické“ a za mimořádné lze označit i provedení symfonie „Manfred“.To vše pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Semyona Bychkova.

zpět

Světové orchestry Světové orchestry

Ve sbírce prestižních orchestrů festivalu se letos opětně objeví Izraelská filharmonie, která pod taktovkou fenomenálního Zubina Mehty provede společně s Pražským filharmonickým sborem a Kühnovým dětským sborem Mahlerovu 3. symfonii. Po dvou letech se vrací také Essenská filharmonie s šéfdirigentem Tomášem Netopilem, aby se spolu s klavíristou Ivem Kahánkem plně oddala Dvořákovi při provedení Klavírního koncertu g moll a 7. symfonie. Zahájení festivalu ozdobí Christoph Eschenbach v čele Symfonického orchestru italského rozhlasu a televize Rai Torino. Výčet zahraničních těles i festival samotný završí Estonský národní symfonický orchestr vedený legendou a nestorem dirigentského rodu Neeme Järvim se skvělou houslistkou Nicolou Benedetti v Sibeliově houslovém koncertu.

zpět

Komorní řada Komorní řada

Komorní řada festivalu se vyznačuje účastí kurátora nejen jako spolutvůrce dramaturgie, ale i interpreta. Této role se letos ujme fenomenální houslista Gil Shaham. Ke spolupráci přizval skvělé partnery, jimiž budou klavíristé Gerhard Oppitz, Michail Lifits, violoncellista Kian Soltanii čeští kolegové houslista Josef Špaček a violista Pavel Nikl. Závěr komorní řady pak bude patřit společnému vystoupení Wihanova kvarteta, Michaila Lifitse a dalších hostů, věnovanému historickému průřezu české komorní tvorby vycházející z díla Antonína Dvořáka. Tento koncert tak naznačí směr budoucí podoby komorní řady jako logického pokračování Dvořák Collection.

zpět

Debutový den Debutový den

Tento den je na festivalu vyhrazen mladým umělcům, kteří přes svůj věk již dosáhli mimořádných úspěchů a velmi jistě, byť kratší dobu než osvědčené autority, kráčejí cestou žádaných interpretů prestižních pódií světa. V letošním roce na velkém festivalovém pódiu představíme mladého izraelského klavíristu ruského původu Borise Giltburga, který je ověnčen těmi nejprestižnějšími oceněními, k nimž Soutěž Artura Rubinsteina a Soutěž královny Alžběty v Bruselu patří. Pro svůj debut si Giltburg vybral díla, která náleží k těm nejzásadnějším uměleckým úkolům. Klavíristický „dvanáctiboj“ v podobě Lisztových Transcendentálních etud, kdy každá z nich je „malou“ klavírní básní, a Rachmaninových 13 preludií staví před interpreta nádherný, ale zároveň náročný úkol.

zpět

Recitál Recitál

Praha byla vždy Mekkou recitálů velkých hvězd světového interpretačního nebe. V rámci letošníhoročníku se představí „enfant terrible“ klavírní scény Ivo Pogorelich. Jeho zářivá kariéra začala v roce 1980, kdy při svém vystoupení na Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina ve Varšavě rozbouřil emoce posluchačů a poroty svým neortodoxním pojetím Chopinovy hudby i hráčskými dovednostmi. Přestože nepostoupil do finále, zanechal největší dojem v posluchačích a vyvolal bouřlivé reakce nesouhlasu s hlasováním poroty, ke kterým se připojila i jedna z největších osobností mezi porotci, klavíristka Martha Argerich. A tak se Pogorelichovi dostalo pozvání od nejvýznamnějších světových orchestrů, dirigentů a nahrávacích společností. Tomu se říká „umění prohrávat“.

 

 

 

 

zpět

Po stopách A. Dvořáka Po stopách A. Dvořáka

Již tradičně směřuje cesta festivalových hostů poslední neděli před zahájením Dvořákovy Prahy po stopách Antonína Dvořáka. Cyklus výletů přivádí posluchače do míst spojených s životem našeho největšího skladatele, která ožívají hudbou i zapáleným výkladem festivalového muzikologa dr. Davida Beveridge. Dosud hosté zavítali do Lužan (2013), Zlonic (2014), Vysoké u Příbramě (2015), Nelahozevsi (2016), Kroměříže (2017) a Prahy (2018). Letošní putování povede do jednoho z doposavad relativně opomíjených míst, kterým je Plzeň. Skladatel se do města opakovaně a rád vracel nejen jako návštěvník operních představení v tehdy čerstvě otevřeném Divadle J. K. Tyla, ale i jako dirigent svých sborových děl. Jeho nejvýznamnější návštěva Plzně se uskutečnila v březnu 1885, kdy zde dirigoval světovou premiéru své kantáty Svatební košile.

zpět

Rodinný den Rodinný den

Rodinný den Dvořákovy Prahy je dnem sdílené radosti z hudby pod širým nebem i zábavnou hrou, přibližující inspirativní osobnost Dvořáka a Prahu Dvořákovy doby dětem i jejich rodičům. Letos se Rodinný den opět uskuteční v nádherných vnitřních i vnějších prostorách Anežského kláštera.  Den plný her, workshopů a hudby vyvrcholí podvečerním rodinným koncertem v kostele sv. Františka. Program rodinného dne pro Dvořákovu Prahu letos na míru připravil profesionální hudebník – saxofonista a klarinetista Felix Slováček mladší.

zpět