Program

Dvořák Collection Dvořák Collection

Koncertní řada Dvořák Collection systematicky mapuje Dvořákovo celoživotní dílo. V uplynulých letech tak zazněly všechny symfonie, symfonické básně, díla pro sbor a orchestr, v posledním roce skladby koncertantní. Letos poprvé se zaměří na Dvořákovu komorní a sólovou tvorbu, konkrétně na skladby, v nichž hraje zásadní úlohu klavír. Dvořákův skladatelský vývoj prakticky zdokumentuje Lukáš Vondráček s přáteli v provedení Klavírního kvartetu č. 1 D dur a Klavírního kvartetu č. 2 Es dur. Garantem souborného provedení tvorby pro sólový a čtyřruční klavír, která je neprávem opomíjena většinou klavíristů, se stává Ivo Kahánek, jehož nedávná nahrávka Dvořákova Klavírního koncertu zaznamenala globální úspěch a získala prestižní ocenění BBC Music Magazine.

zpět

Komorní řada Komorní řada

„Hrát je pro mě přirozenější než mluvit,“ prohlásil v rozhovoru pro časopis Respekt klavírista Lukáš Vondráček. Právě on je kurátorem Komorní řady festivalu, která se přirozeně prolíná s řadou Dvořák Collection. Již tak strmě stoupající Vondráčkova kariéra získala na intenzitě v roce 2016, kdy se stal vítězem Soutěže královny Alžběty v Bruselu. V centru pozornosti bude Vondráčkova komorní sestava, se kterou provede dva Dvořákovy klavírní kvartety, a také jeho vystoupení s Komorním orchestrem České filharmonie. Komorní sestavu klavírního kvarteta společně s ním vytvoří houslista Josef Špaček, violisté Pavel Nikl a Jakub Fišer a violoncellista Tomáš Jamník.

zpět

Česká filharmonie Česká filharmonie

Česká filharmonie je rezidenčním orchestrem Dvořákovy Prahy od samého začátku festivalu. Na loňské představení díla Dvořákova blízkého uměleckého přítele Petra Iljiče Čajkovského orchestr naváže a upře svou pozornost ke skladateli, který byl Dvořákovi ze všech snad nejblíže – žáku a také zeti Josefu Sukovi. Na letošním ročníku Dvořákovy Prahy zazní nejen Sukův Asrael, ale také Symfonie č. 1 E dur. Taktovky se ujme Jakub Hrůša, velký propagátor Sukova odkazu. Ještě předtím orchestr zahájí festival provedením Dvořákova Violoncellového koncertu s koncertním mistrem Václavem Petrem a Novosvětské symfonie pod vedením svého šéfdirigenta Semyona Bychkova. Přehlídku pak uzavře pod taktovkou Petra Altrichtera Dvořákovou slavnostní kantátou Te Deum.

zpět

Pro budoucnost Pro budoucnost

Nová programová řada Pro budoucnost v sobě spojí hned několik projektů zaměřených na vzdělávání a podporu mladých umělců. Její součástí se od letošního ročníku stává finálový koncert soutěže Concertino Praga (umělci do 15, resp. 16 let), koncert Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy (umělci ve věku 15–24 let) i tradiční uvedení skutečné interpretační osobnosti v jejím pražském debutu (profesionální umělci do 30 let). Speciální večer přiblíží divákům i proces vzniku špičkového interpretačního výkonu takříkajíc „S Mistrem v zádech“. Protagonistou toho letošního je významný český houslista a pedagog Václav Hudeček jako mentor tří mladých houslistů. V premiéře řada letos přinese i představení výrazných současných tuzemských skladatelských osobností Jana Kučery a Ondřeje Brouska.

zpět

Recitál Recitál

Jako zvlněná řeka protéká letošním ročníkem Dvořákovy Prahy klavírní dílo Antonína Dvořáka. Jeho provedení je součástí tematických celků Dvořák Collection i Komorní řady, ale své vrcholy bude mít v recitálech Iva Kahánka a Dua Ardašev. Tyto recitály uvedené v krátkém časovém odstupu jasně ukážou, jak mnohotvárný celek Dvořákovy klavírní skladby vytvářejí. Sólový klavír jako by u Dvořáka osciloval mezi domácím nástrojem tehdejšího měšťana a prostředkem k vyjadřování intimních pocitů. Právě Poetické nálady, kterými zahájí svůj recitál Ivo Kahánek, jsou důkazem, jak lze i z menších skladeb sestavit skvost. Třináctidílný cyklus tvoří nádherný celek, který ukáže svou krásu teprve při kompletním provedení – jakkoli každá z jeho částí obstojí sama o sobě. Dohromady ale vytvoří obraz myšlenek, které volně bloudí přívětivou a proměnlivou krajinou fantazie. Jako cyklus symfonických kusů se proslavily i obě řady Slovanských tanců, ačkoliv je Dvořák původně určil pro čtyřruční klavír. V této podobě jej také uvede vynikající klavírní Duo Ardašev.

 

 

zpět

Vivat Beethoven! Vivat Beethoven!

Čtvrt tisíciletí letos v prosinci uplyne od narození Ludwiga van Beethovena. Dílo jednoho z největších skladatelů všech dob jsme letos zahrnuli do programu jako neopomenutelný fenomén hudebního kalendáře. Ten se v průběhu festivalu vynoří v podobě velkých symfonických, vokálních i komorních skladeb. Na festivalu zazní mohutná Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“ provedená Tomášem Netopilem a mladými filharmoniky. Stejně působivé jsou i Beethovenovy instrumentální koncerty – jediný houslový a čtvrtý klavírní zazní na festivalu pod taktovkou Jakuba Hrůši. Ke kosmopolitní Ódě na radost bude tvořit duchovní protipól Missa solemnis – gigantické zhudebnění katolické liturgie v nastudování Collegia 1704. Dvě Beethovenova smyčcová tria zazní během dvou večerů (9. a 11. 9.) v rámci Komorní řady.

zpět

Rodinný program Rodinný program

Rodinný den Dvořákovy Prahy je dnem sdílené radosti z hudby pod širým nebem i zábavnou hrou, přibližující inspirativní osobnost Dvořáka a Prahu Dvořákovy doby dětem i jejich rodičům. Letos se Rodinný den opět uskuteční v nádherných vnitřních i vnějších prostorách Anežského kláštera.  Den plný her, workshopů a hudby vyvrcholí podvečerním rodinným koncertem v kostele sv. Františka. Program rodinného dne pro Dvořákovu Prahu letos na míru připravil profesionální hudebník – saxofonista a klarinetista Felix Slováček mladší.

zpět