Program

Dvořák Collection Dvořák Collection

Exkluzivní Dvořák Collection sváže dohromady sérii koncertů Komorní řady. Na každém z nich zazní nejméně jedno z děl, do nichž Dvořák zakódoval navzdory menšímu obsazení svoje nejhlubší city i největší radosti. Komorní hudba ho provázela od nadějných začátků až k vrcholům americké slávy, zdobí ji ohlasy českého folkloru i rytmické figury převzaté od Irokézů. Nad tím vším se ale vznáší osobitost geniálního skladatele, pro nějž i ten nejexotičtější podnět nepředstavuje jen pomíjivou ozdobu, ale součást nádherného i důkladně promyšleného celku. Platí to pro písňový cyklus Cypřiše přepsaný pro smyčcové kvarteto, kvintety i sextety a nakonec i pro závěrečnou slavnostní serenádu pro smyčcový orchestr sestavený ze všech zúčastněných ansámblů. 

zpět

Komorní řada Komorní řada

Komorní řada Dvořákovy Prahy se z okrajové záležitosti pro hrstku posluchačů časem proměnila ve skutečný fenomén. Nyní má před sebou poslední rok velkolepého projektu, který přinesl posluchačům kompletní kvartetní dílo Antonína Dvořáka v kombinaci s díly dalších světových autorů a několik českých premiér. To vše nejen v obsazení smyčcového kvarteta, ale ve spojení s dalšími autoritami interpretační scény napříč nástrojovými, ale i hlasovými obory. Po tři roky tak zaznívají všechna díla komorního projektu v podání nejlepších ansámblů ze zahraničí i z domova. Vše měl pod kurátorskou taktovkou Pavel Haas Quartet, jehož členové vytvoří pro závěrečný galakoncert orchestr složený ze všech českých souborů, které se na tříletém projektu podílely, a dvou zahraničních, které se ho zúčastní letos. Šest smyčcových kvartet se dvěma hostujícími kontrabasisty se na závěr komorní řady spojí do unikátního tělesa.

zpět

Rok české hudby Rok české hudby

Letopočty končící číslovkou čtyři mají pro českou hudbu osudový nádech. Zahrnují v sobě data narození či úmrtí Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Leoše Janáčka a mnohých dalších skladatelů. Rok české hudby je však navíc každých deset let příležitostí zamyslet se nad českou hudbou v širších souvislostech. Číslice čtyři připomíná při troše fantazie pohodlné křeslo, v němž lze poklidně dřímat. Jen malá grafická úprava – přesun a zešikmení svislé nožky – ale udělá ze čtyřky blesk symbolizující myšlenku, energii a jasné světlo. Nejen letošní Dvořákova Praha přináší neotřelý pohled na českou hudbu a její světový rozměr. Poprvé v historii festivalu budou uvedena symfonická díla Bedřicha Smetany a možná přijde i Mahler.  

zpět

Světové orchestry Světové orchestry

V bezmála třech týdnech trvání festivalu se z Prahy stává také hlavní město světových orchestrů a z Rudolfina centrální křižovatka jejich koncertních turné. Vídeňští filharmonikové, Izraelská filharmonie či Staatskapelle Dresden zvaná „zázračná harfa“ představují jen několik jmen dokumentujících nejvyšší úroveň hostujících ansámblů, které navštívily Dvořákovu Prahu v minulosti. Letos se vedle Vídeňských filharmoniků, Bamberských symfoniků a Academy of St Martin in the Fields představí také Luzerner Sinfonieorchester svázaný s městem fantastických hudebních festivalů ve Švýcarsku.

zpět

Česká filharmonie Česká filharmonie

Domácí interpretační tradici reprezentuje na Dvořákově Praze od samého počátku Česká filharmonie. Na festivalu se však také představuje v poněkud jiné podobě, než jak ji znají návštěvníci abonentních koncertů. Propojení prvního českého orchestru s Bamberskými symfoniky pod vedením Jakuba Hrůši připomene staletí sounáležitosti české a německé kultury. Dotkne se však také osobnosti Gustava Mahlera, jehož kořeny jsou nerozlučně spojeny s územím České koruny, a česká kulturní obec si jej tak ráda alespoň zčásti přisvojuje.

Je stejně krásné jako logické, že pravidelným rezidenčním tělesem festivalu je orchestr, který svůj první koncert odehrál pod taktovkou Antonína Dvořáka. Česká filharmonie patří k zásadním položkám dějin české hudby i Dvořákovy Prahy. 

zpět

Recitál Recitál

Letošní recitálová řada přináší na festivalové pódium absolutní osobnostní protiklady. Legenda světového klavíru, která završuje svou fenomenální kariéru, Martha Argerich se stane patronkou své mladší kolegyně Sophie Pacini, se kterou přichystala dvouklavírový večer. 24letý Mao Fujita je vítězem prestižní soutěže Clary Haskil, ve které uspěl již ve svých 17 letech. A svá soutěžní tažení zvládal po několik dalších let, až došel do stavu, že už žádné další soutěžní úspěchy nepotřebuje. Vystoupení s Concertgebouw Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Gewandhaus Orchester a dalšími špičkovými orchestry rozzářily jeho hvězdu vysoko na interpretační obloze. Mimochodem byl i ústředním sólistou asijského a evropského turné České filharmonie na podzim roku 2023, kdy pod taktovkou Semyona Bychkova provedl mnohokrát Dvořákův klavírní koncert ve světových metropolích. A na úplném začátku kariéry stojí houslista Andrea Cicalese, který v doprovodu dalšího fenomenálního klavíristy Erica Lu představí své nádherné housle Guarneri del Gesú.

zpět

Opera in Concert Opera in Concert

Je to hudba pro divadlo a zároveň je tak silná, že se bez divadla snadno obejde. Je to jen jeden z mnoha paradoxů, které obestírají operu. Zároveň však přímo vybízí k tomu, aby se ty nejlepší opery alespoň občas uvedly v koncertní podobě, a umožnily tak soustředit se výhradně na hudbu. Na sílu symfonického zvuku, hloubku árií i emoce přetékající ze zpívaných dialogů. Opera Mrtvé město, kterou její autor, brněnský rodák Erich W. Korngold, napsal ve třiadvaceti letech, je směsicí nostalgie, psychologie i naděje na nový život. Tato melodická a navýsost komunikativní hudba oslovuje posluchače na celém světě. A tak nás svým hlasem a svůdnými písněmi upoutá tanečnice Marietta i emotivně rozpolcený Paul. A mimochodem, píseň Marietty patří mezi nejproslulejší operní árie.  

zpět

Pro budoucnost Pro budoucnost

Mladá hudba doslova svítí energií a má ještě všechno před sebou. Zároveň už je z ní ale cítit předzvěst budoucích zážitků i úspěchů. Má také spoustu podob. Může to být Rodinný den s hodně dobrým a navíc snadno přístupným koncertem, který se stane pro budoucí hudebníky prvním impulsem k pořádnému cvičení. Další možností je koncert progresivního ansámblu, který hledá neotřelý a zapomenutý repertoár. Směs umění a sportovního napětí zase přinese finále soutěže Concertino Praga. A nakonec koncert České studentské filharmonie, která má status „líhně“ budoucích skvělých sólových, komorních i orchestrálních hráčů a zároveň už byla vítaným partnerem těch nejlepších dirigentů.  

zpět

Dvořákova Praha na Bořislavce Dvořákova Praha na Bořislavce

Snad každý si po práci potřebuje alespoň na chvíli provětrat hlavu a přeladit ji na jinou úroveň vnímání. Zajít si na rychlý koncert s nabídkou bezprostředních zážitků, bezvadnou hudbou, a navíc bez požadavků na formální oblečení, je bezesporu ta nejlepší volba. Krátké odpolední koncerty v Centru Bořislavka už si našly své pevné místo v programu Dvořákovy Prahy: nedělají kompromisy v kvalitě, ale zároveň nabízejí hodně kultivované zábavy a uvolněnou atmosféru. Letos se o ni postarají mladí klavíristé, talenty ze soutěže Concertino Praga i generální ředitel České filharmonie. 

zpět

Rezidenční umělec Rezidenční umělec

V rámci oslav Roku české hudby jsme se rozhodli ještě více posílit sounáležitost festivalu se symboly české hudební kultury v čele se světově nejuznávanějším českým skladatelem Antonínem Dvořákem. Proto jsme oslovili dirigenta Jakuba Hrůšu, aby se v roce 2024 stal rezidenčním umělcem našeho festivalu. Jakub Hrůša tuto nabídku s radostí přijal.

Jeden z nejžádanějších dirigentů naší doby ve světovém kontextu reprezentuje absolutní špičku interpretačního umění, kterou oceňuje jak odborná, tak i hudbymilovná veřejnost napříč všemi kontinenty. Jeho význam pro českou hudební kulturu nespočívá pouze v tom, že se v naší zemi narodil, ale také že ve svých uměleckých aktivitách úspěšně prosazuje český repertoár na nejprestižnějších světových pódiích a operních scénách.

zpět

Po stopách A. Dvořáka Po stopách A. Dvořáka

Pro skalní fanoušky Antonína Dvořáka, kteří se sdružují v rámci Klubu Přátel Dvořákovy Prahy.

zpět

Rodinný den Dvořákovy Prahy Rodinný den Dvořákovy Prahy

Rodinný den Dvořákovy Prahy je dnem sdílené radosti z hudby i zábavnou hrou pro děti a jejich rodiče. 

zpět